Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego: 1 września 2020 r.

Zakończenie roku szkolnego: 25 czerwca 2021 r.

PODZIAŁ NA OKRESY W KLASACH MŁODZIEŻOWYCH:

Klasy 4 Technikum

okres 1 – 01.09.2020 r. – 13.12.2020 r. (15 tyg.)

okres 2 – 14.12.2020 r. – 30.04.2021 r.  (15 tyg.)        

Pozostałe klasy

okres 1            –          01.09.2020 r. – 24.01.2021 r. (19 tyg.)

okres 2            –          25.01.2021 r. – 25.06.2021 r.  (19 tyg.)

  • ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA                  23 – 31 grudnia 2020 r.
  • WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA           1- 6 kwietnia 2021 r.
  • FERIE ZIMOWE                                                     15-28 lutego 2021 r.   
  • FERIE LETNIE                                                       26 czerwca do 31 sierpnia 2021 r.  

Zakończenie zajęć w klasach:

  • programowo najwyższych:    30 kwietnia 2021 r.
  • w pozostałych klasach:         25 czerwca 2021 r.

 

EGZAMIN MATURALNY – w terminie głównym:

część pisemna:           4-20 maja 2021 r.

część ustna:                7-20 maja 2021 r.

w terminie poprawkowym:

część pisemna:           24 sierpnia 2021 r.

część ustna:                23-24 sierpnia 2021 r.

EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE:

SESJA ZIMOWA:

Cześć pisemna:          12 stycznia 2021 r.

Część praktyczna:      11 stycznia – 19 lutego 2021 r.           

SESJA LETNIA:

Cześć pisemna:

8-12 czerwca 2021 (formuła  2019 r.)

22 czerwca 2021 r.(formuła 2017)

Część praktyczna: 21 czerwca -8 lipca 2021 r.(formuła 2017)

7 czerwca – 21 czerwca 2021 r. (formuła 2019)

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

  • 4, 5, 6 maja 2021 r.- część pisemna egzaminu maturalnego,
  • 12 stycznia 2021 r. i 22 czerwca 2021 r. – część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
  • 11 stycznia 2021 r. i 21 czerwca 2021 r.- część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
  • 4 czerwca 2020 r.