Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Rozpoczęcie roku szkolnego: 1 września 2021 r.

Zakończenie roku szkolnego: 24 czerwca 2022 r.

PODZIAŁ NA OKRESY W KLASACH MŁODZIEŻOWYCH:

Klasy 4 Technikum    okres 1            –          01.09.2021 r. – 17.12.2021 r.

                                   okres 2            –          20.12.2021 r. – 29.04.2022 r.            

Pozostałe klasy          okres 1            –          01.09.2021 r. – 16.01.2022 r.

                                   okres 2            –          17.01.2022 r. – 24.06.2022 r.  

 • ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA                  23 – 31 grudnia 2021 r.
 • WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA           14 – 19 kwietnia 2022 r.
 • FERIE ZIMOWE                                                     17 – 30 stycznia 2022 r.   
 • FERIE LETNIE                                                       25 czerwca do 31 sierpnia 2022 r.  

Zakończenie zajęć w klasach:

 • programowo najwyższych:    29 kwietnia 2022 r.
 • w pozostałych klasach:         24 czerwca 2022 r.

 

EGZAMIN MATURALNY – w terminie głównym:

część pisemna:           4 – 20 maja 2022 r.

część ustna:              18 – 20 maja 2022 r.

w terminie poprawkowym:

część pisemna:           23 sierpnia 2022 r.

EGZAMINY ZAWODOWE:

SESJA ZIMOWA:

Cześć pisemna:          11 stycznia 2022 r.

Część praktyczna:      10 stycznia – 06 lutego 2022 r.           

SESJA LETNIA:

Cześć pisemna:          2-7 czerwca 2022 r. (formuła  2019)

21 czerwca 2022 r.(formuła 2017)

Część praktyczna:      20 czerwca -6 lipca 2022 r.(formuła 2017)

1 czerwca – 19 czerwca  2022 r. (formuła 2019)

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 • 4, 5, 6 maja 2022 r.- część pisemna egzaminu maturalnego,
 • 11 stycznia 2022 r.- część pisemna egzaminu zawodowego,
 • 10 stycznia 2022 r. i 1 czerwca 2022 r.- część praktyczna egzaminu zawodowego,
 • 7 stycznia 2022 r.
 • 2 maja 2022 r.
 • 17 czerwca 2022 r.

ZEBRANIA Z RODZICAMI

 • dla klas 1 i 2                          09.09.2021 r.
 • dla klas 3 i 4                          08.09.2021 r.
 • klasy 4 technikum                 16.12.2021 r.
 • pozostałe klasy                      13.01.2022 r.
 • klasy 4 technikum                 07.04.2022 r.
 • pozostałe klasy                      02.06.2022 r.

DNI OTWARTE DLA RODZICÓW

18.11.2021 r.
07.04.2022 r.
02.06.2022 r.