Zastępstwa w dniu 2018-03-19 poniedziałek
Bożena Bieda
lekcja opis zastępca uwagi podpis
1 4 T – Uczniowie przychodzą później
2 4 T – Uczniowie przychodzą później
3 4 P – Język polski, 67 Leszek Uniwersał opieka
4 4 P – Język polski, 67 Katarzyna Opanowska opieka
5 3 G – Język polski, 67 Ewa Malczyk opieka
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
P 1 Elżbieta Głuch
2 IIp1 Małgorzata Sośnica

Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN