PREZYDENT SZKOŁY – ADAM KŁOPOT /II S/

WICEPREZYDENT SZKOŁY – DOMINIK KOSOWSKI /III S/

Opiekunowie samorządu uczniowskiego: pani Iwona Błaszczyk i pan Paweł Siejka.