PREZYDENT SZKOŁY – BARTOSZ FUDAŁA (3PG)


WICEPREZYDENT SZKOŁY – KAMIL KŁOPOT (3S)

Opiekunowie samorządu uczniowskiego:

pani Katarzyna Szafraniec-Witkowska i pani Sonia Gromadzik

Rzecznik Praw Ucznia: pani Iwona Błaszczyk.