PREZYDENT SZKOŁY – MICHAŁ HANO (4PR)


WICEPREZYDENT SZKOŁY – PIOTR HUDZIK (3G)

Opiekunowie samorządu uczniowskiego: pani Iwona Kawala i pani Beata Śledzińska.

Rzecznik Praw Ucznia: pani Iwona Błaszczyk.