PREZYDENT SZKOŁY – KACPER KOWAL (4A)


WICEPREZYDENT SZKOŁY – KAMIL KŁOPOT (3S)

Opiekunowie samorządu uczniowskiego:

pani Katarzyna Szafraniec-Witkowska i pani Sonia Gromadzik

Rzecznik Praw Ucznia: pani Iwona Błaszczyk.