PREZYDENT SZKOŁY – ADAM KŁOPOT /II S/

Opiekunowie samorządu uczniowskiego: pani Iwona Kawala i pani Beata Śledzińska.

Rzecznik Praw Ucznia: pani Iwona Błaszczyk.