Cele konkursu:

  • pogłębienie zainteresowania tematyką spedycji i transportu wśród uczniów szkół ponadpodstawowych,
  • poszerzanie nauczanych treści ponad podstawę programową związanych z transportem i spedycją,
  • upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy na temat zrównoważonego transportu,
  • odkrywanie talentów plastycznych u młodzieży, rozwijanie wyobraźni, kreatywności oraz umiejętności wyrażania się poprzez różne formy ekspresji,
  • przekazywanie wiedzy i umiejętności, popularyzowania i utrwalania informacji z zakresu transportu, magazynowania i spedycji wśród uczniów,
  • poprawa kompetencji społecznych.

Zasady konkursu
a) konkurs transportowy przeznaczony jest dla uczniów klas ponadpodstawowych Powiatu Chrzanowskiego,
b) konkurs wyłoni: Powiatowych Mistrzów Transportu,
c) każda ze szkół ponadpodstawowych może zgłosić do konkursu drużyny składające się z dwu osobowych zespołów,
d) konkurs polega na rozwiązaniu testu złożonego z 20 zadań z zakresu organizowania transportu oraz przygotowaniu w zespołach 2 osobowych makiety trójwymiarowej przedstawiającej magazyn,
e) test składał się będzie z zadań teoretycznych zamkniętych jednokrotnego wyboru oraz zamkniętych zadań obliczeniowe /czas. 60 min./,
f) makieta o wymiarach 50 cm na 50 cm ma przedstawiać gotową wizualizację magazynu, czas przygotowania 60 min.

Organizacja konkursu
a) konkurs odbywa się będzie w Zespole Szkół Ekonomiczno –Chemicznych w Trzebini,
b) całkowity czas trwania konkursu z ogłoszeniem wyników ok. 3 godziny zegarowe,
c) uczestnicy przynoszą materiały potrzebne do realizacji projektu makiety (podstawa, nożyczki, tektura, pudełka, blok, mazaki, farby, wykałaczki, zapałki, plastelina, itp.). Podczas trwania konkursu wykonują model makiety magazynowej w 2-osobowych zespołach.

Organizator konkursu
a) organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ekonomiczno –Chemicznych w Trzebini, Powiat Chrzanowski
b) adres organizatora: ul. Głogowa 12, 32-540 Trzebinia, tel. 32-612-11-85
c) organizator powoła jury, które rozstrzygnie konkurs i przyzna nagrody za trzy najlepiej zrealizowane projekty,
d) w skład jury wchodzą:
 Przedstawiciel Dyrekcji Zespołu Szkół Ekonomiczno –Chemicznych w Trzebini
 nauczyciele przedmiotów transportowych w Zespole Szkół Ekonomiczno –Chemicznych w Trzebini
 organizator przewiduje atrakcyjne nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych drużyn oraz dyplomy i podziękowania dla wszystkich uczestników konkursu,
e) kryteria oceny jury:
 zgodność z założeniami konkursu,
 pomysł,
 współpraca zespołu,
 sposób wykonania,
 estetyka pracy,
 wynik testu o tematyce transportowej.
f) organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania nagrodzonych prac dla celów konkursu,

g) decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

Terminarz konkursu
a) drużynę należy zgłosić na karcie zgłoszeniowej wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych na adres mailowy:
sekretariat@zsech.edu.pl do 31.10.2022 r. godz. 12:00
b) konkurs rozpoczyna się 17.11.2022 r. o godz. 8:30,
c) konkurs zakończy się 17.11.2022 r. o godz. 11:30
d) ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 17.11.2022 r. o godzinie 12:00
Koordynator konkursu (dodatkowe informacje o konkursie)
Koordynator konkursu:
mgr Beata Śledzińska
b.sledzinska@zsech.edu.pl
tel. 668751328
mgr Monika Trzewiczek
m.trzewiczek@zsech.edu.pl
tel. 888867098

Literatura konkursowa:
Organizator dostarczy drogą mailową na adres zwrotny w ciągu dwóch dni od przesłania zgłoszenia opracowany skrypt zawierający zakres merytoryczny i tematyczny konkursu wraz z przykładowymi zadaniami oraz przykładową matrycą magazynu.
Skrypt opracowany został na podstawie literatury:

  • Organizacja transport Część 2_Autor: Stolarski Jarosław , Śliżewska Joanna , Śliżewski
  • Środki transport. Podręcznik część 1_Radosław Kacperczyk
  • Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów_Kautsch Adam
  • Zadania teoretyczne i obliczeniowe_ arkusze_https://arkusze.pl/technik-spedytor-egzamin-zawodowy/