Konkurs wewnątrzszkolny: Bezpieczni w sieci (edycja 2023/2024)

Temat pracy konkursowej: „Czym jest cyberprzemoc i jak jej zapobiegać”

Praca na podany wyżej temat musi być przedstawieniem graficznym przekazu informacji na temat pojęcia cyberprzemocy, jej zapobieganiu, wykonana w formie infografiki w oparciu o kryteria konkursowe.

Cele konkursu:
Promowanie bezpieczeństwa w sieci i zapobieganie cyberprzemocy wśród uczniów szkoły.
Rozwijanie zainteresowań informatycznych, nowych technologii, poznanie nowego zagadnienia przekazu informacji – infografika. Rozwijanie twórczych działań uczniów.

Konkurs wewnątrzszkolny: Bezpieczni w sieci

 1. Konkurs rozgrywany jest z przedmiotu: informatyka, przez uczniów klas pierwszych wszystkich kierunków.
 2. Konkurs realizowany jest w grupach. Uczniowie podają swoje składy grup na lekcji informatyki. Każda z grup wykonuje jedną pracę na temat: „Czym jest cyberprzemoc i jak jej zapobiegać”
 3. Praca konkursowa musi zawierać:
  a) format A4;
  b) plik w formacie: .png i maksymalnym rozmiarze pliku: 15 MB;
  c) praca musi być wykonana zgodnie z zasadami poprawnej infografiki (spis bibliografii dotyczący pojęcia infografika dostarczony uczniom w załączniku);
  d) temat pracy musi dotyczyć zagadnienia cyberprzemocy i jej zapobiegniu (spis bibliografii dotyczący pojęcia cyberprzemocy dostarczony uczniom w załączniku);
  d) ocenie podlega również ortografia, interpunkcja i stylistyka;
  e) pod uwagę przy ocenie brana jest również spójność tematyczna i podejście treściowe do zagadnienia;
  f) praca musi być dostarczona poprzez wskazany przez nauczyciela informatyki formularz na platformie szkolnej;
  g) uczniowie muszą wykonać pracę do 5 grudnia 2023 r.;

Czym jest infografika – bibliografia

 1. Magdalena Szymkuć: Infografika – co to jest i jak ją wykonać samemu. Dostęp online: https://www.whitepress.pl/baza-wiedzy/102/dlaczego-warto-poslugiwac-sie-infografika (Data dostępu: 2.11.2023 r.)
 2. Jacek Kłosiński – INFOGRAFIKA – JAK JĄ ZROBIĆ SAMODZIELNIE. Dostęp online: https://klosinski.net/infografika-jak-zrobic/(Data dostępu: 2.11.2023 r.)
 3. Designer.pl – Co to jest infografika? Dostęp online: https://www.designer.pl/blog/czym-jest-infografika-42 (Data dostępu: 2.11.2023 r.)
 4. Łukasz Żebracki – Co to jest infografika – Definicja. Dostęp online: https://ks.pl/slownik/co-to-jest-infografika (Data dostępu: 2.11.2023 r.)
 5. Wioleta Saliniewicz – Infografika to obraz, który łatwo sprzeda trudny temat. Sprawdź, jak ją zaprojektować.
  Dostęp online: https://www.projektowaniegraficzne.pl/jak-zaprojektowac-infografike/ (Data dostępu: 2.11.2023 r.)
 6. Sowa-Edu – PROGRAM INFOGRAFIKI. https://sowa-edu.pl/infografika/ (Data dostępu: 2.11.2023 r..)
 7. Bartłomiej Kilian – Jak zrobić infografikę? – 6 narzędzi wraz z listą kroków do wykonania. https://mobiletry.com/blog/jak-zrobic-infografike (Data dostępu: 2.11.2023 r.)

Czym jest cyberprzemoc – bibliografia

 1. Zintegrowana Platforma Edukacyjna – Bezpieczeństwo w sieci. Dostęp online: https://zpe.gov.pl/a/bezpieczenstwo-w-sieci/DLcH59Wno (Data dostępu: 2.11.2023 r.)
 2. Biblioteka programu „Dziecko w sieci” – Jak reagować na cyberprzemoc. Dostęp online: https://edukacja.fdds.pl/pluginfile.php/92246/mod_resource/content/2/jak_reagowac_na_cyberprzemoc-FDDS-12042017_ksiazka.pdf (Data dostępu: 2.11.2023 r.)
 3. Fundacja Orange – Cyberprzemoc – definicja, przeciwdziałanie. Poradnik dla rodziców. Dostęp online: https://fundacja.orange.pl/strefa-wiedzy/post/cyberprzemoc (Data dostępu: 2.11.2023 r.)
 4. Maria Engler – Cyberprzemoc – rodzaje, skala zjawiska, profilaktyka (materiał z cyklu „Ekspert radzi”) Dostęp online: https://www.niebieskalinia.pl/aktualnosci/aktualnosci/cyberprzemoc-rodzaje-skala-zjawiska-profilaktyka-material-z-cyklu-ekspert-radzi (Data dostępu: 2.11.2023 r.)
 5. Anna Borkowska – Cyberprzemoc. Włącz blokadę na nękanie. Poradnik dla rodziców. Dostęp online: https://akademia.nask.pl/publikacje/Poradnik_cyberprzemoc_www.pdf (Data dostępu: 2.11.2023 r.)