REGULAMIN „I POWIATOWEGO KONKURSU PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ”

Cele konkursu:
• Rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania językiem obcym
• Podniesienie umiejętności językowych
• Podniesienie samooceny uczniów
Organizator:
Zespół Szkół Ekonomiczno – Chemicznych w Trzebini

Tematyka konkursu:
Dowolna piosenka obcojęzyczna.

Wytyczne regulaminowe:

 1. Konkurs skierowany jest do:
  • uczniów szkół podstawowych klas VII –VIII
  • uczniów szkół ponadpodstawowych
 2. Konkurs prowadzony w dwóch kategoriach bez podziału na kategorie wiekowe:
  • solista
  • zespół
 3. Uczestników konkursu obowiązuje przygotowanie po 1 utworze na każdego zgłoszonego uczestnika (solista, zespół) –piosenki wykonanej w wybranym przez siebie języku obcym.
 4. Długość utworu nie powinna przekroczyć 4 minut.

Ocena:
W ocenie brane będą pod uwagę:interpretacja utworu, ogólny wyraz artystyczny oraz prawidłowa wymowa. Oceny dokona Jury powołaneprzez organizatorów w skład, którego wejdą specjaliści z dziedziny muzyki oraz nauczyciele języków obcych.
Werdykt Jury jest ostateczny i niepodważalny.

Limity dla poszczególnych kategorii wiekowych:

 • uczniowie szkół podstawowych klas VII-VIII (max 4zgłoszenia na szkołę)
 • uczniów szkół ponadpodstawowych (max 4 zgłoszenia na szkołę)

Karty zgłoszeniowe (po jednej sztuce dla każdego solisty/zespołu)według załączonego wzoru karty do regulaminu należy przesłać do 21 października 2022 na adres email: i.fila@zsech.edu.pl, tel. kontaktowy: 696 150 554
Zgody na przetwarzanie danych osobowych należy donieść w dniu konkursu.

KONKURS ODBĘDZIE SIĘ 28 PAŹDZIERNIKA 2022 W Dworze Zieleniewskich w Trzebini, ul. Piłsudskiego 47a, 32-540 Trzebinia o godzinie 9.30.Prosimy zgłaszać się na 30 minut przed rozpoczęciem konkursu wraz z ewentualnym nagraniem podkładu do utworu.
Ustalenia końcowe:
Wszelkich informacji udzieli Państwu organizator konkursu Izabela Fila pod numerem tel. : 696 150 554
ZA BEZPIECZEŃSTWO I ZACHOWANIE UCZESTNIKÓW W TRAKCIE KONKURSU ODPOWIADAJĄ ICH OPIEKUNOWIE
NA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW KONKURSU CZEKAJĄ DYPLOMY A NA ZWYCIĘZCÓW NAGRODY RZECZOWE.

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU
I POWIATOWY KONKURS PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ

 1. Nazwa szkoły: ………………………………….
 2. Adres: ……………………….
 3. Nazwa zespołu lub solista (imię i nazwisko): ………………………………………
 4. Tytuł utworu oraz wykonawca: …………………………………….. 5. Język wykonywanego utworu: ………………………………………………
 5. Telefon kontaktowy, adres e-mail: ……………………………………………
 6. Imię i nazwisko nauczyciela-instruktora: …………………………………………
 7. Liczba uczestników w zespole: …………………………………
 8. (dla zespołów) lista instrumentów wykorzystywanych w utworze: ……………………………………………………….
 9. Czas trwania występu: ……………………………………………………..
 10. Potrzeby techniczne: ……………………………………………………..