REGULAMIN „II POWIATOWEGO KONKURSU PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ”

Cele konkursu:
· Rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania językiem obcym
· Podniesienie umiejętności językowych
· Podniesienie samooceny uczniów

Organizator:
Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini

Tematyka konkursu:
Dowolna piosenka obcojęzyczna.

Wytyczne regulaminowe:
1. Konkurs skierowany jest do:

  • uczniów szkół podstawowych klas VI –VIII
  • uczniów szkół ponadpodstawowych

2. Konkurs prowadzony w dwóch kategoriach bez podziału na kategorie wiekowe:

  • solista
  • zespół


3. Uczestników konkursu obowiązuje przygotowanie po 1 utworze na każdego zgłoszonego uczestnika (solista, zespół) –piosenki wykonanej w wybranym przez siebie języku obcym.

4. Długość utworu nie powinna przekroczyć 4 minut.

Ocena:
W ocenie brane będą pod uwagę:interpretacja utworu, ogólny wyraz artystyczny oraz prawidłowa wymowa. Oceny dokona Jury powołaneprzez organizatorów w skład, którego wejdą specjaliści z dziedziny muzyki oraz nauczyciele języków obcych.
Werdykt Jury jest ostateczny i niepodważalny.

Limity dla poszczególnych kategorii wiekowych:
– uczniowie szkół podstawowych klas VI-VIII

– uczniów szkół ponadpodstawowych

Karty zgłoszeniowe (po jednej sztuce dla każdego solisty/zespołu)według załączonego wzoru karty do regulaminu należy przesłać do 20 października 2023 na adres email: i.fila@zsech.edu.pl, tel. kontaktowy: 696 150 554

Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z:

– wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz opiekuna

– wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika oraz opiekuna

– akceptacją regulaminu konkursu

KONKURS ODBĘDZIE SIĘ 25 PAŹDZIERNIKA 2023W Dworze Zieleniewskich w Trzebini, ul. Piłsudskiego 47a, 32-540 Trzebinia o godzinie 9.30.Prosimy zgłaszać się na 30 minut przed rozpoczęciem konkursu wraz z ewentualnym nagraniem podkładu do utworu.

Ustalenia końcowe:

Wszelkich informacji udzieli Państwu organizator konkursu Izabela Fila pod numerem tel. : 696 150 554 

ZA BEZPIECZEŃSTWO I ZACHOWANIE UCZESTNIKÓW W TRAKCIE KONKURSU ODPOWIADAJĄ  ICH OPIEKUNOWIE

NA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW KONKURSU CZEKAJĄ DYPLOMY A NA ZWYCIĘZCÓW NAGRODY RZECZOWE.


KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

II POWIATOWY KONKURS PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ


1. Nazwa szkoły: ………………………………….
2. Adres: ……………………….
3. Nazwa zespołu lub solista (imię i nazwisko uczestników): ………………………………………
4. Tytuł utworu oraz wykonawca: ……………………………………..                                                                                                 5. Język wykonywanego utworu: ………………………………………………
5. Telefon kontaktowy nauczyciela – instruktora, adres e-mail: ……………………………………………
6. Imię i nazwisko nauczyciela-instruktora:

…………………………………………
7. Liczba uczestników w zespole: …………………………………                                                                     8. (dla zespołów) lista instrumentów wykorzystywanych w utworze: ……………………………………………………….      

 9. Czas trwania występu: ……………………………………………………..
10. Potrzeby techniczne: ……………………………………………………..