„MISTRZ JĘZYKA ANGIELSKIEGO”

Dnia 25 października o godzinie 7:20 w sali nr 75 odbędzie się test sprawdzający Waszą znajomość angielskich czasów teraźniejszych, będziecie musieli rozróżnić jakiego czasu należy użyć w konkretnych zdaniach.

Test będzie zawierał zadania otwarte, polegające na wpisaniu właściwej formy czasownika oraz  zadania zamknięte, gdzie wybierzecie jedną właściwą odpowiedź.

 Czasy, których znajomość będzie sprawdzana to:

  • PRESENT SIMPLE vs PRESENT CONTINUOUS
  • PRESENT PERFECT vs PRESENT PERFECT CONTINUOUS

Zgłoszenia do konkursu u nauczycieli języka angielskiego uczących w Waszych klasach w nieprzekraczalnym terminie do dn.19.10.2023

Źródła z których możecie się przygotowywać:

Monika Marcela – nauczyciel j. angielskiego.