Kolejny etap konkursu już po feriach na lekcji 6 (s. 62). Informacje dodatkowe u p. Patrycji Owsiak

Konkurs odbędzie się 30 stycznia 2024 r. na lekcji 6.

Tematem przewodnim kolejnej edycji konkursu MISTRZ JĘZYKA ANGIELSKIEGO będzie PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA

Test będzie zawierał:

 • czytanie ze zrozumieniem
 • wielokrotny wybór
 • tłumaczenie fragmentu zdania na język angielski

Przydatne materiały – listy słówek i zwrotów – można znaleźć w podręczniku do j. angielskiego:

 • Macmillan
 • Pearson
 • Oxford University Press

używanych w naszej szkole. Zainteresowanych proszę o kontakt – chętnie pomogę w zdobyciu materiałów.

Termin zgłaszania udziału w konkursie: 29.01.2024 r. do swojego nauczyciela języka angielskiego lub do mnie.

Zapraszam

Małgorzata Braś


Konkurs odbędzie się 13 grudnia 2023 r. na lekcji 8.

Tematem przewodnim kolejnej edycji konkursu MISTRZ JĘZYKA ANGIELSKIEGO będzie  „Świat przyrody”.

Konkurs odbędzie się w pierwszym tygodniu grudnia, po powrocie klas odbywających w listopadzie praktykę zawodową. Dokładny termin zostanie podany po opublikowaniu planu lekcji na grudzień.

Test będzie składał się z zadań takich jak:

 • zdania z luką
 • wielokrotny wybór
 • dobieranie słów
 • tłumaczenie fragmentu zdania na język angielski

Przydatne materiały – listy słówek i zwrotów – można znaleźć w repetytoriach maturalnych wydawnictw:

 • Macmillan
 • Pearson
 • Oxford University Press

używanych w naszej szkole. Zainteresowanych proszę o kontakt – chętnie pomogę w zdobyciu  materiałów.

Termin zgłaszania udziału w konkursie: 25.11.2023 r. do swojego nauczyciela języka angielskiego lub do mnie.

Zapraszam

Katarzyna Gadowska


„MISTRZ JĘZYKA ANGIELSKIEGO”

Dnia 25 października o godzinie 7:20 w sali nr 75 odbędzie się test sprawdzający Waszą znajomość angielskich czasów teraźniejszych, będziecie musieli rozróżnić jakiego czasu należy użyć w konkretnych zdaniach.

Test będzie zawierał zadania otwarte, polegające na wpisaniu właściwej formy czasownika oraz  zadania zamknięte, gdzie wybierzecie jedną właściwą odpowiedź.

 Czasy, których znajomość będzie sprawdzana to:

 • PRESENT SIMPLE vs PRESENT CONTINUOUS
 • PRESENT PERFECT vs PRESENT PERFECT CONTINUOUS

Zgłoszenia do konkursu u nauczycieli języka angielskiego uczących w Waszych klasach w nieprzekraczalnym terminie do dn.19.10.2023

Źródła z których możecie się przygotowywać:

Monika Marcela – nauczyciel j. angielskiego.