MASTER OF ENGLISH – edycja kwietniowa

Konkurs odbędzie się 6 MAJA 2024 r. na lekcji 8 w sali 14

Tematem przewodnim kolejnej edycji konkursu MISTRZ JĘZYKA ANGIELSKIEGO będą  „Środki językowe”.

Test będzie składał się z zadań takich jak:

 • zdania z luką
 • słowotwórstwo
 • transformacje zdań
 • gramatykalizacja
 • tłumaczenie fragmentów zdań
 • minidialogi

Przydatne materiały można znaleźć w repetytoriach maturalnych wydawnictw używanych w naszej szkole:

 • Macmillan
 • Pearson
 • Oxford University Press

Termin zgłaszania udziału w konkursie: 30.04.2024 r. do swojego nauczyciela języka angielskiego lub do mnie.

Zapraszam

Małgorzata Sośnica


MASTER of ENGLISH – edycja marcowa

MASTER of ENGLISH – edycja marcowa: 26 th March – Tuesday, 7.30 a.m., classroom: 73.

Konkurs odbędzie się w terminie 25 -27 marca, po powrocie klas z praktyki, a przed Świętami Wielkanocnymi. Informacja  o dokładnym czasie i miejscu będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń, naprzeciwko wejścia do szkoły.

Temat przewodni : GRAMMAR: UNREAL TENSES, a w nich;

 1. Konstrukcja : I wish/If only – wyrażanie życzeń i ubolewań
 2. Konstrukcja : I’d rather vs I’d prefer vs I prefer – wyrażanie preferencji
 3. Konstrukcja: It’s (about/high) time + osoba + past simple
 4. Tryby/zdania warunkowe 1,2,3 (Conditionals 1,2,3), również ze spójnikami innymi niż  IF: np.suppose/supposing, providing/provided etc.

Poziom: B2+

TYPY ZADAŃ:

 1. Zmiana formy czasownika
 2. Parafraza/transformacja
 3. Częściowe tłumaczenie

Zródła:

Materiały na ten temat, zarówno  teoria jak i ćwiczenia,  są szeroko dostępne w Internecie, w wielu podręcznikach szkolnych od poziomu B1+ wzwyż  oraz WSZYSTKICH używanych w szkole repetytoriach maturalnych;

1.Repetytorium : Pearson-jednotomowe

 • Zdania warunkowe: str.312-315
 • Konstrukcje wyrażające życzenia; I wish/if only oraz I’d rather/sooner,  it’s high   
 • Time: str.315-317

2. Repetytorium:  Macmillan Education

 • Zdania warunkowe: str.282-283
 • Wyrażanie życzeń i ubolewań:  str.288
 • Oxford Repetytorium Maturzysty – poziom rozszerzony
 • Conditionals:  str.191-193
 • Unreal past and present: I wish/if only str.207
 • Wyrażanie preferencji : str.203

Życzę powodzenia i wytrwałości w  przygotowywaniach!

Wioletta Piotrowska


Kolejny etap konkursu już po feriach na lekcji 6 (s. 62). Informacje dodatkowe u p. Patrycji Owsiak

Konkurs odbędzie się 30 stycznia 2024 r. na lekcji 6.

Tematem przewodnim kolejnej edycji konkursu MISTRZ JĘZYKA ANGIELSKIEGO będzie PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA

Test będzie zawierał:

 • czytanie ze zrozumieniem
 • wielokrotny wybór
 • tłumaczenie fragmentu zdania na język angielski

Przydatne materiały – listy słówek i zwrotów – można znaleźć w podręczniku do j. angielskiego:

 • Macmillan
 • Pearson
 • Oxford University Press

używanych w naszej szkole. Zainteresowanych proszę o kontakt – chętnie pomogę w zdobyciu materiałów.

Termin zgłaszania udziału w konkursie: 29.01.2024 r. do swojego nauczyciela języka angielskiego lub do mnie.

Zapraszam

Małgorzata Braś


Konkurs odbędzie się 13 grudnia 2023 r. na lekcji 8.

Tematem przewodnim kolejnej edycji konkursu MISTRZ JĘZYKA ANGIELSKIEGO będzie  „Świat przyrody”.

Konkurs odbędzie się w pierwszym tygodniu grudnia, po powrocie klas odbywających w listopadzie praktykę zawodową. Dokładny termin zostanie podany po opublikowaniu planu lekcji na grudzień.

Test będzie składał się z zadań takich jak:

 • zdania z luką
 • wielokrotny wybór
 • dobieranie słów
 • tłumaczenie fragmentu zdania na język angielski

Przydatne materiały – listy słówek i zwrotów – można znaleźć w repetytoriach maturalnych wydawnictw:

 • Macmillan
 • Pearson
 • Oxford University Press

używanych w naszej szkole. Zainteresowanych proszę o kontakt – chętnie pomogę w zdobyciu  materiałów.

Termin zgłaszania udziału w konkursie: 25.11.2023 r. do swojego nauczyciela języka angielskiego lub do mnie.

Zapraszam

Katarzyna Gadowska


„MISTRZ JĘZYKA ANGIELSKIEGO”

Dnia 25 października o godzinie 7:20 w sali nr 75 odbędzie się test sprawdzający Waszą znajomość angielskich czasów teraźniejszych, będziecie musieli rozróżnić jakiego czasu należy użyć w konkretnych zdaniach.

Test będzie zawierał zadania otwarte, polegające na wpisaniu właściwej formy czasownika oraz  zadania zamknięte, gdzie wybierzecie jedną właściwą odpowiedź.

 Czasy, których znajomość będzie sprawdzana to:

 • PRESENT SIMPLE vs PRESENT CONTINUOUS
 • PRESENT PERFECT vs PRESENT PERFECT CONTINUOUS

Zgłoszenia do konkursu u nauczycieli języka angielskiego uczących w Waszych klasach w nieprzekraczalnym terminie do dn.19.10.2023

Źródła z których możecie się przygotowywać:

Monika Marcela – nauczyciel j. angielskiego.