Fundusze unijne w ZSE-Ch 2015

Od maja do września 2015 roku w ZSECH realizowany był projekt „Rozwój kształcenia zawodowego i ustawicznego w powiecie chrzanowskim poprzez wyposażenie pracowni nauki zawodów w powiatowych jednostkach oświatowych” z zaangażowaniem środków unijnych. W efekcie od jesieni 2015 r. nasza szkoła posiada 3 dodatkowe, nowoczesne pracownie do nauki zawodu:

  1. pracownia ekonomiczno-rachunkowa
  2. pracownia technologii gastronomicznej
  3. pracownia badań środowiska.