Drogi Rodzicu i Uczniu

Szukasz pomocy w celu rozwiązania problemów? Pamiętaj, nie jesteś sam.

Tu znajdziesz adresy instytucji, do których możesz się zwrócić w razie potrzeby:

L.p.                                Nazwa instytucji                  Kontakt
1.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowietel. 32 624 11 30
2.Punkt Interwencji Kryzysowej PCPR przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie – stałe dyżury psychologówtel. 32 634 76 01
3.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chrzanowietel. 32 624 12 70
4.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzebinitel. 32 612 10 34
5. Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz dla ofiar przemocy domowej
Trzebinia ul. Narutowicza 10 pokój nr 6  
tel. 32 711 10 47, 32 711 10 56 środa – psycholog i prawnik piątek – pedagog i prawnik dyżury w godz.16:00 – 18:00
6.Grupa edukacyjno-motywacyjna dla osób uzależnionych bądź zagrożonych uzależnieniem
spotkania z certyfikowanym terapeutą uzależnień w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebini ul. Kościuszki 38  
  tel. 32 612 16 46 wtorki od godz. 16:00 do 19:00   
7.Poradnia Leczenia Uzależnień
Trzebinia ul. Harcerska 13  tel. 32 711 57 49


 
tel. 32 711 57 49
poniedziałki – lekarz psychiatra przyjmuje w ramach NFZ   codziennie 16:00 – 19:00 – po wcześniejszym umówieniu wizyty
8.Punkt Profilaktyki i Pomocy w Zakresie Przeciwdziałania Narkomanii
Trzebinia ul.  Harcerska 13

 
tel. 32 711 83 43 wew. 15 poniedziałki: 13:00 – 18:00  czwartki:      10:00 – 15:00 sekretariat@nzoz.trzebinia.com
9.Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Urząd Miasta w Trzebini – Referat Spraw Społecznych, ul. Narutowicza 10 pokój nr 6  tel. 32 711 10 47
10.Konsultant ds. Uzależnień  Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini ul. Kościuszki 38
tel. 32 612 16 46

tel. 32 612 16 46
wtorek:       8:00 – 11:00
czwartek:  11:00 – 19:00
piątek:       11:00 – 19:00
11.Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie ul. Jagiellońska 4 Profilaktyka Uzależnieńtel. 32 735 69 03 poniedziałek:        7.00-16.00 wtorek-czwartek:  7.00-15.00 piątek:                  7.00-14.00
12.Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chrzanowie  tel. 32 735 69 05 psycholog  32 735 69 39 specjalista ds. przemocy w rodzinie: 32 735 69 03
13.Poradnia Leczenia Uzależnień w Chrzanowie (poradnia działa w zakresie NFZ) ul. Sokoła 19  tel. 32 623 38 45
14.Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Libiążu ul. Makowa 2tel. 32 627 40 77 gminna.komisja@libiaz.pl robert.cebula@tlen.pl
15.Centrum Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia Ośrodek Rodzinny w Oświęcimiu ul. Powstańców Śląskich 21  tel. 730 797 794
16.Centrum Psychoterapii „Sobrietas” w Oświęcimiu ul. Powstańców Śląskich 21  tel. 33 444 67 16
17. Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR ul. Św. Katarzyny 3  Krakówtel.  12 430 61 35 www.poradnia.krakow.pl
18.NZOZ „Dobrej Nadziei” ul. Batorego 5  Krakówtel. 12/631 04 80, 12 633 35 31 www.nzoz.sdn.org.pl

POMOCNE LINKI:

POMOCNE TELEFONY:

Niebieska Linia – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

 tel. 801 120 002

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

Czynny całą dobę 116 111,  pomoc online WWW.116111.pl/napisz https://g.co/kgs/F1wWAJ

Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki — Narkomania  801 199 990  telefon zaufania oferuje profesjonalną pomoc w zakresie informacji, porad, wsparcia psychologicznego dla osób uzależnionych od narkotyków; osób okazjonalnie używających narkotyków; rodziców i przyjaciół osób używających narkotyków; pedagogów, nauczycieli, wychowawców; wszystkich innych osób zainteresowanych tym problemem WWW: http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=111047  czynny: codziennie w godzinach 16-21    koszt połączenia: całe połączenie płatne 35 gr.

 Infolinia Stowarzyszenia KARAN—   800 120 289  informacja skierowująca i udzielająca  pomocy w problemach związanych z narkotykami, czynny w dni powszednie w godzinach 9.00-17.00

WWW: http://karan.pl/index/?id=7bcdf75ad237b8e02e301f4091fb6bc8