Wycieczka do Narodowego Banku w Warszawie

Czym jest pieniądz, jaką przebył drogę i w jaki sposób pomaga namw codziennym życiu. .

Rzadko zastanawiamy się nad tym, co mamy w portfelu, bardziej interesuje nas to, ile w nim
mamy. W NBP odkryliśmy, że codziennie nosimy  w kieszeni prawdziwe dzieła sztuki powielone w milionach egzemplarzy.

Staliśmy się świadkiem narodzin monety i banknotu, pierwszych banków, teorii ekonomicznych, zobaczyliśmy,  jak powstaje pieniądz, jak działa bankomat i karta kredytowa. I współczesne urządzenia bankowe Poznaliśmy zagadnienia związane z rozwojem ekonomii i gospodarki pieniężnej, funkcjami, jakie pieniądz pełnił na przestrzeni dziejów, a także historią powstania i ewolucją systemu bankowego i bankowości centralnej.

W sali stylizowanej na halę produkcyjną poznaliśmy proces powstawania pieniądza, wybitnych projektantów monet i banknotów oraz ich warsztat pracy.

Poznaliśmy  dzieje unii monetarnych i gospodarczych, które prowadziły do stworzenia kolejnych europejskich wspólnot, aż do podpisania Traktatu z Maastricht i powstania Unii Europejskiej.

Zapoznaliśmy się z  historią giełdy – symbolu świata finansów. Poczuliśmy atmosferę parkietu giełdowego warszawskiej GPW i nowojorskiej Wall Street, spotkaliśmy  się z maklerem , który przybliżył nam  współczesne działanie giełdy

Autentyczność pieniądza sprawdza się w laboratorium. Dzięki licznym urządzeniom zgromadzonym w NBP może to zrobić każdy odwiedzający Centrum Pieniądza NBP. Zapoznaliśmy się z rodzajami zabezpieczeń banknotów – nie tylko polskich, ale także pochodzących z różnych stron świata, co robi się ze zniszczonymi fałszywymi banknotami.

Aż wreszcie znaleźliśmy się w  Skarbcu , który jest  spełnieniem marzeń każdej osoby odwiedzającej Narodowy Bank Polski. Za potężnymi drzwiami znajdują się ukryte w skrytkach złote monety, a w środku skarbca spoczywa prawdziwa sztaba złota. Można  jej dotknąć, a nawet spróbować ją podnieść!
Zobaczyliśmy ile miejsca zajmuje milion złotych w 10-złotowych banknotach i jak konwojuje się pieniądze.

Staliśmy się świadkami narodzin pieniądza.  Podziwialiśmy  najstarsze
monety olśniewające niesłychanym bogactwem form i kształtów, a  także te najnowsze, a spacerując po Ulicy Bankowej, przenieśliśmy się do XIX i XX wieku – epoki, w której rodziła się polska bankowość i rozkwitały instytucje finansowe..

Wycieczka do Warszawy obfitowała w wiele atrakcji, oprócz NBP  zwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc  Wróciliśmy zadowoleni, radośni i bogaci w dodatkową wiedzę , a przecież oto chodziło.


Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych

Nasza Szkoła po raz kolejny przystąpiła do projektu Lekcje ZUS czego uwieńczeniem był udział wetapie okręgowym  Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”
15 uczniów z klas Technik ekonomista rozwiązywało test składający się z 20 pytań  z zakresu bloków tematycznych

Świadomy zawsze ubezpieczony

 • Cel ubezpieczeń społecznych
 • Historia ubezpieczeń
 • Zadania ZUS
 • ZUS ≠ FUS

Co Ci się należy, kiedy płacisz składki

 • System ubezpieczeń społecznych
 • Praca zarobkowa a ubezpieczenia
 • Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego
 • Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego

Renty i emerytury

 • Świadczenia z ubezpieczeń rentowych
 • Świadczenia z ubezpieczenia emerytalnego
 • Emerytura – Twoja przyszłość w Twoich rękach
 • Emerytura – I, II, III fi lar

 E-ZUS, czyli firma pod ręką

 • Rejestracja firmy
 • Zgłoszenie do ubezpieczeń
 • Ulgi w płaceniu składek
 • Rozliczenia z ZUS

Wszyscy nasi uczniowie przekroczyli próg 17 pkt/20 pkt. Do etapu wojewódzkiego kwalifikują się drużyny składające się z trzech uczniów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów. Punkty drużyny się sumuje i z całej Polski wybierane są zespoły z najwyższą liczbą punktów.  W roku poprzednim uzyskaliśmy w sumie 57 punktów i to niestety nie dało nam szans na udział w dalszym etapie. Jak widzicie konkurencja jest ogromna, startuje kilkadziesiąt tysięcy szkółz całej Polski. Dwie uczennice: Nikola Kozub klasa 3EG/E, Karolina Jamroż klasa 4E uzyskały 20pkt/20 pkt aż trzech uczniów uzyskało 19 pkt/20 pkt Sebastian Borkowski kl. 3EG, Natalia Ziajka kl. 3EG/E i Paulina Nowicka kl. 3EG/E . Komitet Okręgowy zdecydował o dogrywce i ostatecznie to Paulina Nowicka zasiliła drużynę. Dostaliśmy się do etapu wojewódzkiego.Jestem z Was bardzo dumna. Wszyscy uczestnicy Olimpiady wykazali się ogromną wiedzą, która zapewni przyszłym przedsiębiorcom sprawne poruszanie się w ekonomicznej rzeczywistości.

Marta Tybor


PLAN PRACY KOŁA MŁODYCH EKONOMISTÓW

ROK SZKOLNY 2019/2020

Opiekun: Marta Tybor

Członkowie Koła:  uczniowie klas  1-4 Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych

wykazujący zainteresowanie zagadnieniami ekonomicznymi.

Program koła umożliwia:

– utrwalenie i pogłębienie wiedzy ekonomicznej,

– rozwijanie zainteresowań problematyką ekonomiczną,

–  nabycie umiejętności wykorzystania wiedzy ekonomicznej w życiu codziennym,

– przygotowanie do udziału w olimpiadach i konkursach,

–  udział w ogólnopolskich projektach edukacyjnych z zakresu ekonomii, finansów,

– aktywizację uczniów, pobudzanie ambicji

Zadania Koła:

– przygotowanie uczniów do: Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiady „Wiem więcej  o ubezpieczeniach społecznych”, Olimpiady Statystycznej, Olimpiady Biznesu i Innowacji, Powiatowego Konkursu „ Pieniądze na drzewach nie rosną”

-organizacja  Quizu szkolnego „Kocham Cię Ekonomio” oraz Dnia Ekonomisty

– pobudzanie  i rozwijanie zainteresowań jej członków problematyką ekonomiczno – społeczną oraz kierunkami rozwoju Polski na tle gospodarki światowej poprzez wyrabianie nawyków systematycznego śledzenia bieżącej prasy i mediów  o tematyce ekonomicznej,

– propagowanie wiedzy ekonomicznej poprzez  udział w wykładach organizowanych przez wyższe uczelnie, spotkania przedstawicielami instytucji lokalnych i lokalnych przedsiębiorców,

– doskonalenie u członków umiejętności  pracy w grupie, dyskutowania,

– organizacja i udział w przedsięwzięciach promujących wiedzę ekonomiczną.

–  promocja zawodu ekonomisty w środowisku lokalnym

– nabycie umiejętności samodzielnego podejmowania działalności gospodarczej, sprawne poruszanie się po świecie przepisów prawnych, podatkowych poprzez udział   w spotkaniach z przedstawicielami świata finansów  i biznesu.

Zakres działań

Problematyka spotkań ustalana jest na podstawie zagadnień tematycznych wynikających z programów olimpiad, konkursów oraz propozycji zgłaszanych przez członków Koła.

Program

W roku szkolnym 2019/2020 Koło Młodych Ekonomistów realizuje tematykę z zakresu finansów i podejmowania działalności gospodarczej

 • Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii
 • Niezależność finansowa
 • Banki i pieniądze
 • Pieniądze świata
 • Obsługa urządzeń bankowych
 • Podejmowanie działalności gospodarczej
 • Formy opodatkowania
 • Rozliczenia z ZUS
 • Płace
 • Prawo pracy

Efekty po przeprowadzeniu programu:

Uczniowie:

 1. lepiej zrozumieją otaczającą ich rzeczywistość społeczno- gospodarczą,
 2. odkryją własne talenty i umiejętności,
 3. aktualizują  stronę internetową Szkolnego Koła Młodych Ekonomistów,
 4. opracowują samodzielnie ulotki i informacje o tematyce ekonomicznej,
 5. aktywnie promują zawód technika ekonomisty w ramach Dni Otartych Szkoły
 6. uzyskają niezbędną wiedzę przygotowującą ich do pracy w zawodzie ekonomisty i nie tylko,
 7. wnikliwie analizują i oceniają rzeczywistość ekonomiczną, co umożliwia im łatwiejsze poruszanie się w realiach rzeczywistości gospodarczej,
 8. podejmują trafne decyzje finansowe
 9. promują zawód ekonomisty w środowisku lokalnym
 10. uczestniczą aktywnie w przygotowaniach do Powiatowego Konkursu „ Pieniądze na drzewach nie rosną” organizowanego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini
 11. Organizują dla uczniów ZSECH Quiz Szkolny „Kocham Cię Ekonomio”
 12. Organizują Dzień Ekonomisty

Ja niżej podpisany, Alfred Nobel, oświadczam niniejszym, po długiej rozwadze, iż moja ostatnia wola odnośnie majątku, jest następująca. Wszystkie pozostałe po mnie, możliwe do zrealizowania aktywa, mają być rozdysponowane w sposób następujący: kapitał zostanie przez egzekutorów ulokowany bezpiecznie w papierach, tworzących fundusz, którego procenty każdego roku mają być rozdzielone w formie nagród tym, którzy w roku poprzedzającym przynieśli ludzkości największe korzyści. […]

Alfred Nobel w swoim testamencie z 1895 roku nie wspominał o ekonomii. Uznawał ją wówczas za naukę zbyt teoretyczną. Z czasem ekonomia stała się jednak szanowaną dziedziną. W 1968 roku Szwedzki Bank Narodowy przekazał darowiznę noblowskiej fundacji. To dzięki niej ekonomiści zaczęli być nagradzani.

To właśnie centralny Bank Szwecji jest zatem fundatorem tzw. ekonomicznego Nobla. Nagrodę formalnie nazywa się Nagrodą Banku Szwecji im. Alfreda Nobla. Pierwszą z nich przyznano w 1969 roku. Otrzymali ją wtedy Ragnar Anton Kittil Frisch i Jan Tinbergen za rozwój i zastosowanie modeli dynamicznych do analizy procesów ekonomicznych. Pierwsza uroczystość wręczenia tej nagrody odbyła się w Królewskiej Akademii Muzycznej w Sztokholmie w 1901. Od 1902 nagrody są wręczane przez króla Szwecji. Uroczystość odbywa się zawsze 10 grudnia. Każdy z laureatów otrzymuje złoty medal i dyplom honorowy. Nagroda Nobla ma także wymiar finansowy: znaczną kwotę pieniężną ok. 9 mln koron szwedzkich (ok. 4 mln zł.)

Nagrody Nobla są przyznawane corocznie i w następujących dziedzinach:

● fizyki, przez Królewską Szwedzką Akademię Nauk, za „najważniejsze odkrycie lub wynalazek w dziedzinie fizyki”

● chemii, przez Królewską Szwedzką Akademię Nauk, za „najważniejsze odkrycie lub postęp w dziedzinie chemii”

● fizjologii lub medycyny, przez Instytut Karolinska, za „najważniejsze odkrycie w dziedzinie fizjologii lub medycyny”

● literatury, przez Akademię Szwedzką, za „wybitną pracę na rzecz idealistycznych tendencji”

● Pokojowa Nagroda Nobla, przez Norweski Komitet Noblowski, za „najlepszą pracę na rzecz braterstwa między narodami, likwidacji lub redukcji stałych armii oraz za udział i promocję stowarzyszeń pokojowych”.

Od 1968 Szwedzki Bank Narodowy przyznaje w dziedzinie ekonomii nagrodę imienia Alfreda Nobla:

● Nagroda Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii.

W tym roku otrzymali ją: Abhijit Banerjee, Esther Duflo i Michael Kremer. Otrzymali ją “za eksperymentalne podejście do łagodzenia światowego ubóstwa”. Ekonomiści rozbili ten problem na mniejsze czynniki, co ułatwia jego zrozumienie, ocenę skali problemu oraz walkę z jego przyczynami. Wskazali też jak ukierunkować edukację najmłodszych, aby była ona bardziej opłacalna.

Nagroda Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych jest przyznawana przez Komitet Noblowski. Są to nagrody ufundowane przez Szwedzki Bank Narodowy, czyli nie pochodzą z funduszy, z których pochodzą Nagrody Nobla.

Opracowały: Klaudia Kosek i Natalia Kopciuch klasa 1EG


”Bogaty jest taki człowiek, dla którego świat jest nieustannym odkrywaniem”  /Georges Duhamel/

dsc08790-1024x586

Opiekun : Marta Tybor

Spotkania w środę  o godz. 14.30 ( co dwa tygodnie) lub po uzgodnieniu z uczestnikami Koła.

FESTIWAL ZAWODÓW 2018

Od 22 do 24 marca 2018 r. w hali EXPO w Krakowie odbył się Małopolski Festiwal Zawodów organizowany przez Samorząd Województwa Małopolskiego.  Na 130 stoiskach w 7 branżach uczniowie szkół zawodowych z Małopolski prezentowali wybrane profesje i szkoły. Podczas tegorocznego Festiwalu zaprezentowały się także: służby mundurowe, uczelnie oraz przedsiębiorcy, współpracujący ze szkołami. Zawitali goście z regionów partnerskich Województwa Małopolskiego, m.in. z Niemiec, Francji, Słowacji, Ukrainy i Węgier.

Nie mogło zabraknąć Ekonomistów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini, który corocznie z wielka radością   prezentują   uroki swojego zawodu zachęcając gimnazjalistów i uczniów szkół podstawowych, stojących przed ważną dla ich przyszłości decyzją – jaką szkołę i zawód wybrać, by cieszyć się zawodowym spełnieniem. Aby ścieżka zawodowa nabrała realnych kształtów i wzbudziła zainteresowanie prezentowanych zawodów, uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych przygotowali profesjonalne prezentacje swojego kierunku. Przedstawiliśmy pracę bankowca i pracownika branży administracyjnej prezentując obsługę nowoczesnych urządzeń bankowych i biurowych w myśl tematu przewodniego” Pieniądze na drzewach nie rosną”. Było nam niezmiernie miło gościć przedstawicieli Starostwa Powiatowego: wicestarostę pana Krzysztofa Kasperka i dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu panią Ewę Szydłowską – Koryczan którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Udział w Festiwalu Zawodów przyniósł wiele satysfakcji i radości ze spotkania z prawie 16 tysiącami odwiedzających.

Z radością prezentowaliśmy nowoczesne liczarki bankowe do monet i banknotów. Duże zainteresowanie wzbudził nowy banknot 500 zł i jego zabezpieczenia. Po intensywnej pracy na targach regenerowaliśmy siły integrując się z pozostałymi zawodami w krakowskim hotelu FELIX. Tęsknimy za tą atmosferą i już nie możemy się doczekać kolejnych targów 2019.

Firma BIURONET wspierała nas podczas tegorocznych targów, za co Bardzo Dziękujemy!

Opiekun Marta Tybor wraz z ekonomistami: Katarzyną Godyń, Anną Kwadrans, Krzysztofem Błasiakiem

Plan Pracy Koła Młodych Ekonomistów 2016/2017

Program koła umożliwia:

– utrwalenie i pogłębienie wiedzy ekonomicznej,

– rozwijanie zainteresowań problematyką ekonomiczną,

–  nabycie umiejętności wykorzystania wiedzy ekonomicznej w życiu codziennym,

– przygotowanie do udziału w olimpiadach i konkursach,

–  udział w ogólnopolskich projektach edukacyjnych z zakresu ekonomii, finansów,

– aktywizację uczniów, pobudzanie ambicji.

Uczestnicy Koła Młodych Ekonomistów

Członkami Koła są uczniowie klas 1-4 Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini, wykazujący zainteresowanie zagadnieniami ekonomicznymi.

Zadania Koła:

– przygotowanie uczniów do: XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej , której hasłem przewodnim jest ”Państwo a gospodarka”, XII Olimpiady Przedsiębiorczości, której hasłem przewodnim jest „Przywództwo w biznesie”, Olimpiady „Wiem więcej o ubezpieczeniach społecznych”, Konkursu „Bankowość i podatki” /projekt współfinansowany przez NBP/, Olimpiady Statystycznej, Konkursu Ekonomicznego „Wirtualny Menedżer”, konkursów szkolnych;

– pobudzanie  i rozwijanie zainteresowań jej członków problematyką ekonomiczno – społeczną oraz kierunkami rozwoju Polski na tle gospodarki światowej poprzez wyrabianie nawyków systematycznego śledzenia bieżącej prasy o tematyce ekonomicznej,

– propagowanie wiedzy ekonomicznej i zasad racjonalnego gospodarowania poprzez udział w Nocy Naukowców, udział w wykładach organizowanych przez wyższe uczelnie;

– doskonalenie u członków umiejętności  pracy w grupie, dyskutowania.

Zakres działań

Problematyka spotkań ustalana jest na podstawie zagadnień tematycznych wynikających z programów olimpiad, konkursów oraz propozycji zgłaszanych przez członków Koła.

Program

 1. Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii.
 2. Podstawowe kategorie ekonomiczne w gospodarce rynkowej i mechanizm jej funkcjonowania. Dlaczego gospodarka rozwija się cyklicznie? Jak działa ,,niewidzialna ręka rynku”?
 3. Polskie marki na globalnym rynku.
 4. Zaczynamy działalność gospodarczą.
 5. Razem czy osobno? Prawo spółek.  Produkcja czy usługi?
 6. Technologie informacyjne przydatne w prowadzeniu działalności gospodarczej.
 7. Zdobywamy doświadczenia społeczno-gospodarcze.
 8. Inteligentne oszczędzanie i inwestowanie – banki vs instytucje parabankowe.
 9. Giełda.
 10. Poznajemy wskaźniki ekonomiczne.
 11. Nie tylko pieniądz motywuje. Jakie są motywy podejmowania pracy wolontariackiej.
 12. Ubezpieczenia społeczne.
 13. Jak się poprawnie zachować w sytuacjach biznesowych.
 14. Spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami.
 15. Wizyty w banku, Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Miasta, ZUS i lokalnych firmach.

Efekty po przeprowadzeniu programu:

Uczniowie:

1. lepiej zrozumieją otaczającą ich rzeczywistość społeczno- gospodarczą,

2. odkryją własne talenty i umiejętności,

3. aktualizują  podstronę internetową Szkolnego Koła,

4. uzyskają niezbędną wiedzę przygotowującą ich do pracy w zawodzie ekonomisty i nie tylko,

5. wnikliwie analizują i oceniają rzeczywistość ekonomiczną, co umożliwia im łatwiejsze poruszanie się w realiach rzeczywistości gospodarczej.

 Zapraszam wszystkich zainteresowanych tematyką ekonomiczną.

Dołącz do nas – w grupie łatwiej będzie ją zrozumieć.

Koło Młodych Ekonomistów na Festiwalu Zawodów

Każdego roku tysiące uczniów staje przed pytaniami: Co dalej? Jaką wybrać szkołę? Jaki zawód chcę wykonywać? Czy mam predyspozycje do wymarzonej przeze mnie pracy? Na te i inne pytania pomogły odpowiedzieć Targi Edukacyjne w Krakowie. Polskie i zagraniczne szkoły wyższe, średnie, policealne, zawodowe oraz instytucje związane z edukacją, prezentacje przedsiębiorców w 7 branżach, możliwość rozmowy ze studentami, uczniami i wykładowcami oraz wymiana doświadczeń – to wszystko miało miejsce w dniach 23 – 25 marca 2017 r. w halach wystawowych przy ul. Galicyjskiej 9 w Krakowie na Targach Edukacyjnych – „Festiwal Zawodów w Małopolsce”.

Nie zabrakło i nas – Młodych Ekonomistów z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini. Naszym Gościom zaprezentowaliśmy nowoczesne urządzenia bankowe, za pomocą których liczyliśmy pieniądze, sprawdzaliśmy autentyczność banknotów w testerach pieniędzy, przedstawialiśmy zabezpieczenia nowego banknotu 500 złotowego. Dzięki uprzejmości Firmy EPS uczestnicy targów mogli obejrzeć statuetki Przedsiębiorcy Roku.

Drodzy przyszli ekonomiści, przyjdźcie do nas, a pokażemy Wam, jaka ciekawa i fascynująca może być praca ekonomisty, jak wielkie możliwości przed Wami. U nas poznacie tajniki świata finansów i zarządzania biznesem. Zapraszamy!

Dziękujemy Firmie EPS Trzebinia Robert Lipnicki i Bankowi Pekao oddział Trzebinia za wzbudzanie wśród młodzieży postaw przedsiębiorczych oraz pomoc w organizacji stanowiska zawodu ekonomisty Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini   w ramach Festiwalu Zawodów Expo 2017.

Przedstawiamy krótką relację zdjęciową ze zorganizowanego dla uczniów klas trzecich gimnazjów Dnia Otwartego w naszej szkole „Z  wizytą  u ekonomistów”  w pracowni ekonomiczno-komputerowej (marzec 2017). Było wesoło! Zapraszamy i czekamy na Was!!!

9 listopada odbyły się w naszej szkole zawody I stopnia XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Relacja dostępna po kliknięciu na poniższe zdjęcie:

Ekonomia- temat trudny

Zwłaszcza dla Was – pierwszej klasy

Ale nie jest wcale nudny

Bo przychodzi wszystko z czasem

Tu dowiecie się o rynku

Co to akcja, kurs, waluta

I o płacach się dowiecie

Będąc w ekonomii butach

Są też trudniejsze pojęcia

Jak zyskowność, dywidenda

Rzuca się w jej słodkie objęcia

Ekonomiczna przybłęda

Mamy w szkole swoje koło

I jeździmy na wycieczki

Jest tu wciąż i wciąż wesoło

Mamy z ekonomii beczkę

Ekonomia fajna sprawa

Jeśli więc już jesteś tu

Lubisz liczyć i księgować

Ekonomii więc się ucz.

NAGRODA NOBLA

Nagroda Nobla wręczana jest od 1901 roku. Ustanowiona została przez Alfreda Nobla, wynalazcę dynamitu, który cała swoją fortunę przekazał w dysponowanie Szwedzkiej Akademii Nauk i polecił nagradzać ludzi wybitnych w dziedzinie fizyki, chemii, fizjologii lub medycyny, literatury i pokoju.

W 1968 roku doszła do tego szósta dziedzina – ekonomia. Nagroda Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych jest przyznawana przez Komitet Noblowski. Są to nagrody ufundowane przez Szwedzki Bank Narodowy, czyli nie pochodzą z funduszy pozostawionych przez Alfreda Nobla. Wysokość nagrody to osiem milionów koron szwedzkich, czyli ponad 830 tysięcy euro!

Do 2016 roku w dziedzinie ekonomii wręczono 48 nagród, którymi wyróżniono 78 laureatów.  Najwięcej nagród (7) przyznano w dziedzinie makroekonomii. Najwięcej laureatów (10) pochodziło z University of Chicago. Niestety, na tej liście nie ma Polaka (może miejsce czeka właśnie na ciebie !?). Jedyną kobietą, któraą uhonorowano Nagrodą Nobla w dziedzinie ekonomii jest Elinor Ostrom, która specjalizuje się w ekonomii politycznej. Była laureatką za rok 2009 r.

W 2016 roku do tego zaszczytnego grona dołączyli: Oliver Hart i Bengt Holmström – za „wkład w teorię kontraktu”. Oliver Hart pracuje na uniwersytecie Harvarda, zaś Bengt Holmstroem w Massachusetts Institute of Technology. W uzasadnieniu decyzji o przyznaniu nagrody Komitet Noblowski wskazał, że nowe narzędzia teoretyczne stworzone przez Harta i Holmströma są cenne dla zrozumienia realnych umów i instytucji, a także dostrzeżenia potencjalnych pułapek w tworzeniu kontraktów. Współczesne gospodarki nie mogą się obyć bez rozlicznych umów, które obejmują regulację rozmaitych stosunków, np. między udziałowcami i najwyższym kierownictwem, firmami ubezpieczeniowymi i właścicielami samochodów lub odpowiadającymi za zamówienia publiczne i dostawcami. Takie relacje często oznaczają konflikt interesów, więc umowy muszą być odpowiednio zaprojektowane, aby zapewnić obu stronom podjęcie korzystnych decyzji. Tegoroczni laureaci opracowali „teorię umowy”, w ramach której przeanalizowali rozmaite zagadnienia związane z tworzeniem umów, takie jak: wynagrodzenie oparte na wydajności dla kadry kierowniczej, odliczenia czy prywatyzacja działalności sektora publicznego.

Na liście nagrodzonych Nagrodą Nobla w pozostałych dziedzinach znajduje się już blisko 900 osób (lub instytucji).

Nagroda Nobla 2016

Fizyka: Duncan Haldane, John M. Kosterlitz, David J. Thouless – otrzymali nagrodę za „teoretyczne odkrycia topologicznych przejść fazowych i topologicznych faz materii”.

Chemia: Ben Feringa, Jean-Pierre Sauvage, Fraser Stoddart – za „zaprojektowanie i syntezę maszyn molekularnych”.

Fizjologia lub medycyna: Yoshinori Ōsumi – za „odkrycia dotyczące mechanizmów autofagii”.

Literatura – Bob Dylan.

Pokojowa Nagroda Nobla: Juan Manuel Santos (kolumbijski polityk, dziennikarz, działacz, od 2010 roku prezydent) za „porozumienie pokojowe z FARC”.