W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie są ubezpieczeni w firmie WIENER TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A VIENNA INSURANCE GROUP.
Okres ubezpieczenia: 01.09.2020r. – 31.08.2021 r. POLISA NR: PWB 857096.  

W celu zgłoszenia szkody należy zgłosić się do sekretariatu po zaświadczenie potwierdzające uczęszczanie do szkoły.