W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie są ubezpieczeni w firmie InterRisk TU S.A VIENNA INSURANCE GROUP.
Okres ubezpieczenia: 01.09.2023 r. – 31.08.2024 r. POLISA NR: EDU-A/P 133833.
Jest to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.


W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie są ubezpieczeni w firmie InterRisk TU S.A VIENNA INSURANCE GROUP.
Okres ubezpieczenia: 01.09.2022 r. – 31.08.2023 r. POLISA NR: EDU-A/P 115800.  

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie są ubezpieczeni w firmie InterRisk TU S.A VIENNA INSURANCE GROUP.
Okres ubezpieczenia: 01.09.2021r. – 31.08.2022 r. POLISA NR: EDU-A/P 096542.  

W celu zgłoszenia szkody należy zgłosić się do sekretariatu po zaświadczenie potwierdzające uczęszczanie do szkoły.

NNW UCZNIÓW:

1.OWU NNW szkolne
2.Szczegółowe warunki ubezpieczenia
3.Link do zgłaszania roszczeń  z polisy NNW 
https://zgloszenie.interrisk.pl/assetclaim/new
dane kontakt telefoniczny przedstawiciela: Witold Bożena  tel.604588627