RANKING KONKURSU:

Szkolny konkurs wiedzy z przedmiotów maturalnych: Mistrz Matematyki

Zapraszamy chętnych uczniów do wzięcia udziału w Szkolnym Konkursie MISTRZ MATEMATYKI, który realizowany będzie przez okres sześciu miesięcy, w dwóch etapach (I etap od października do stycznia i II etap od lutego do maja).

W każdym miesiącu konkursowym publikujemy jeden zestaw zadań i w terminie do 15-go dnia następnego miesiąca konkursowego czekamy na wasze rozwiązania (przykładowo, Zestaw I obowiązuje do 15 listopada).

Prosimy o zapisywanie rozwiązań każdego zadania w ramach zestawu na osobnej kartce i oddawanie ich swojemu nauczycielowi matematyki.

Podobnie, jak w roku ubiegłym, na finalistów czekają nagrody.

Zachęcamy was do udziału w konkursie i szlachetnej rywalizacji o tytuł szkolnego Mistrza Matematyki!

ZESTAWY ZADAŃ:

Cele konkursu:

 1. Promowanie przedmiotów maturalnych wśród uczniów szkoły.
 2. Rozwijanie zainteresowań polonistycznych, językowych i matematycznych.
 3. Rozwijanie twórczych działań uczniów.

Regulamin Konkursu:

 1. Konkurs rozgrywany jest z przedmiotów: język polski, język angielski, matematyka.
 2. Do konkursu może przystąpić każdy uczeń naszej szkoły.
 3. Uczestnik konkursu wybiera jeden, dwa lub trzy przedmioty konkursowe.
 4. Konkurs rozgrywany jest przez okres sześciu miesięcy w dwóch etapach:
  etap I od 15-go października do 15-go stycznia, etap II od 15-go lutego do 15-go maja.
 5. Konkurs polega na samodzielnym rozwiązywaniu zadań z przedmiotów konkursowych i uzyskaniu jak najlepszego wyniku za rozwiązanie. Rozwiązania zadań będą punktowane od 0 punktów do 50 punktów.
 6. Zadania konkursowe będą publikowane na stronie szkoły, każdego 15-go dnia miesiąca konkursowego.
 7. Rozwiązania zadań, każde na oddzielnej kartce, uczestnik konkursu oddaje do swojego nauczyciela, przy czym nieprzekraczalnym terminem oddania rozwiązań jest 15-ty dzień kolejnego miesiąca.
 8. Rozwiązania nieautorskie, powielone (w całości bądź w części), klonowane itp. będą odrzucane.
 9. Ranking wyników w kolejnych miesiącach konkursowych będzie publikowany na stronie szkoły.
  Uczestnik może zastrzec dane osobowe tylko do wiadomości Komisji Konkursowej i występować pod wybranym przez siebie nickiem.
 10. Nagrody będą przyznawane w każdym z przedmiotów konkursowych osobno.
  a. Za zwycięstwo w I lub II etapie – piątka z przedmiotu konkursowego.
  b. Za zwycięstwo w konkursie – szóstka z przedmiotu konkursowego, tytuł odpowiednio Mistrza Języka Polskiego, Master of English lub Mistrza Matematyki oraz nagrody rzeczowe.

Zapraszamy do udziału!