OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RORO DOTYCZĄCA PROFILU
ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNO-CHEMICZNYCH W APLIKACJI TIK TOK

Poniższa klauzula informacyjna dedykowana jest osobom odwiedzającym profil Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini w aplikacji TikTok, w szczególności osobom, które dokonały jakiejkolwiek czynności w aplikacji TikTok , pod którymkolwiek z filmów lub komentarzy zamieszczonych
w aplikacji TIK TOK na profilu Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini.

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników fanpage’a jest Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini (dalej ZSECH w Trzebini), 32-540 Trzebinia, ul. Głogowa 12, tel. 32 61 21 185, e-mail: sekretariat@zsech.edu.pl
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem nedzaodo@interia.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 4. Administrator zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.
 5. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w ramach profilu ZSECH w Trzebini w aplikacji TikToK dotyczy:

a) danych identyfikujących Państwa profil (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko);

b) zdjęć profilowych;

c) innych zdjęć, czy filmów, w szczególności związanych z bieżącą działalnością Administratora;

d) treści Państwa komentarzy, czy innych reakcji w aplikacji TikToK;

więcej informacji na temat przetwarzanych danych osobowych przez aplikację TikToK znajduję się w zakładce ,,jakie zbieramy dane” w polityce prywatności aplikacji TikTok, pod adresem – https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=pl.

 • Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody udzielonej wraz z wejściem do aplikacji TikToK, a także mogą być przetwarzane na podstawie zgody udzielonej przez Państwa na osobnym formularzu.
 • Celem przetwarzania Państwa danych jest prowadzenie profilu ZSECH w Trzebini w aplikacji TikTok, na warunkach oraz na zasadach określonych przez:

a) dla osób zamieszkałych na obszarze EOG i Szwajcarii – TikTok Technology Limited;

b) dla osób zamieszkałych w Wielkiej Brytanii – TikTok Information Technologies UK Limited; i informowanie za jej pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy i w których uczestniczymy, w tym promowanie osiągnięć i umiejętności naszych uczniów/wychowanków oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności aplikacji TikTok (np. komentarze, chat, wiadomości, filmy) – więcej informacji znajdziecie Państwo pod adresem https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=pl.

 • Odbiorcami Państwa danych osobowych są w szczególności: osoba reprezentująca administratora, upoważnieni pracownicy administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania. Odbiorcami Państwa danych są również podmioty zarządzające aplikacją TikTok TikTok Technology Limited, spółka irlandzka oraz TikTok Information Technologies UK Limited, oraz ich partnerzy – więcej informacji na temat celów przetwarzania Państwa danych osobowych znajdźcie Państwo w zakładce ,,W jaki sposób udostępniamy Twoje dane”, pod adresem: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=pl.
 • Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z Państwem są przetwarzane tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność.
 • Państwa dane, które posiadamy w wiadomościach prywatnych, są przechowywane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu na dalsze przetwarzanie takich danych lub do chwili usunięcia przez Państwa swojego profilu w aplikacji TikTok. W przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, są one dostępne w aplikacji TikTok do czasu usunięcia ich przez autora.
 • Ze względu na ponadnarodowy charakter aplikacji TikTok Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do Państwa trzeciego (USA). Aplikacja TikTok w celu ochrony Państwa praw wykorzystuje klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską i opiera się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów, w przypadku przekazywania danych z EOG do Stanów Zjednoczonych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez aplikacje TikTok mogą Państwo znaleźć na stronie: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policyeea?lang=pl.
 • Gromadzone przez aplikację TikTok Państwa dane osobowe, tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji TikTok, podlegają retencji na zasadach określonych regulaminem aplikacji TikTok, dostępnym pod adresem: https://www.tiktok.com/legal/terms-of-service-eea?lang=pl.
 • Przysługującymi Państwu prawami są:

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii zapasowych;

b) prawo do sprostowania danych osobowych;

c) prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zamieszczonych na profilu Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie w aplikacji TikTok danych;

d) prawo do przenoszenia Państwa danych;

e) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Ponadto, mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez administratora Państwa danych osobowych, narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 2. Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
 3. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeglądania profilu Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w aplikacji TikTok lub pozostawiania komentarzy i innych reakcji.