Prace konkursowe na najlepszy plakat dotyczący Bezpieczeństwa w sieci w oparciu o szkolne zasady przeciwdziałaniu cyberprzemocy w roku szkolnym 2020/2021.