Rekrutacja do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini

WARUNKI REKRUTACJI

O przyjęciu do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini w roku szkolnym 2022/2023 decydują:

  1. oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
  2. szczególne osiągnięcia;
  3. wyniki egzaminu ósmoklasisty;

Nabór do naszej szkoły dla absolwentów Powiatu Chrzanowskiego prowadzony jest elektronicznie przez stronę:

https://malopolska.edu.com.pl/

Absolwenci szkół podstawowych   spoza obszaru Powiatu Chrzanowskiego  rejestrowani są w systemie w sekretariacie ZSE-Ch w Trzebini.

REGULAMIN   REKRUTACJI

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT  TERMINÓW REKRUTACJI NA ROK 2022/2023 ZNAJDZIESZ RÓWNIEŻ NA STRONIE MEN:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol