Rekrutacja do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini

WARUNKI REKRUTACJI

O przyjęciu do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini w roku szkolnym 2021/2022  decydują:

  1. oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  2. szczególne osiągnięcia.
  3. wyniki egzaminu ósmoklasisty

Nabór do naszej szkoły dla absolwentów Powiatu Chrzanowskiego prowadzony jest elektronicznie przez stronę

https://malopolska.edu.com.pl/

Absolwenci szkół podstawowych spoza obszaru Powiatu Chrzanowskiego  rejestrowani są w systemie w sekretariacie ZSE-Ch w Trzebini.

REGULAMIN   REKRUTACJI

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT  TERMINÓW REKRUTACJI NA ROK 2021/2022 ZNAJDZIESZ RÓWNIEŻ NA STRONIE MEN:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol