Zapraszamy chętnych uczniów do udziału w Szkolnym Konkursie MISTRZ JĘZYKA POLSKIEGO, który realizowany będzie przez okres siedmiu miesięcy (od października do kwietnia). W danym miesiącu należy przygotować pracę polonistyczną, która oceniona zostanie przez polonistki według określonych kryteriów. O wygranej zdecyduje systematyczność, kreatywność i poprawność językowa.


Zadanie nr 4 (ostatnie w tym roku szkolnym)

Napisz wiersz, esej lub poemat na temat funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP – Ofiar Zbrodni Katyńskiej, którzy spoczywają na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje. Esej lub poemat nie może przekroczyć dwóch stron formatu A4, czcionka Arial o rozmiarze 12. Interlinia powinna wynosić 1,5. Praca powinna być przesłana do 26 maja 2024 r. na TEAMS do p. Patrycji Pawłowskiej.


Zadanie nr 3. Odpowiedz na pytania znajdujące się pod wierszem pt. ” Zazdrość” Safony. Termin odesłania pracy do 10 lutego 2024 r. (Teams p. Patrycja Pawłowska)


Obejrzyj film pt. „Dekalog 1” w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego, a następnie w kontekście filmu zinterpretuj plakat do filmu autorstwa Andrzeja Pągowskiego: „Zapowiedź filmu czy jego puenta”?


Oto pierwsza odsłona:  

“MOJE WAKACYJNE SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ”  

Napisz pracę w dowolnej formie na temat najciekawszej książki przeczytanej w wakacje. 

Prace należy napisać w Wordzie przesłać przez aplikację Teams ( czat: Patrycja Pawłowska ) do 31 X 2023