PRAKTYKI ZAWODOWE

2020 / 2021

klasa

zawód czas trwania termin
3D technik żywienia i usług

gastronomicznych

4 tygodnie  

02 – 27.11.2020

3PP technik eksploatacji portów

i terminali

4 tygodnie  

02 – 27.11.2020

3SP technik spedytor 4 tygodnie  

02 – 27.11.2020

3S technik spedytor 4 tygodnie  

18.01. – 12.02.2021

 

2A technik analityk 4 tygodnie 18.01. – 12.02.2021
2R technik eksploatacji portów

i terminali

4 tygodnie 18.01. – 12.02.2021
3EH/E technik ekonomista 2 tygodnie  

01 – 12.03.2021

 

3EH/H technik hotelarstwa 4 tygodnie  

01 – 26.03.2021

2EG/E technik ekonomista 4 tygodnie  

01 – 26.03.2021

2EG/G technik żywienia i usług

gastronomicznych

4 tygodnie  

01 – 26.03.2021

2S Technik spedytor 4 tygodnie

 

01 – 26.03.2021

  1. Odbycie praktyki zawodowej jest wymogiem formalnym promocji do klasy programowo wyższej.
  2. Uczniowie sami wybierają miejsca odbywania swoich praktyk zawodowych oraz samodzielnie załatwiają formalności związane z przyjęciem na praktykę (w razie trudności należy zwrócić się do kierownika kształcenia praktycznego).
  3. Od kierownika kształcenia praktycznego lub wychowawcy należy pobrać skierowanie o przyjęcie na praktykę w celu jego potwierdzenia przez jednostkę w której będzie się ona odbywać. Potwierdzoną przez jednostkę przyjmującą zgodę na odbycie praktyki należy złożyć do kierownika kształcenia praktycznego najpóźniej miesiąc przed odbyciem praktyki.
  4. Umowę o odbycie praktyki należy odebrać do podpisu przez firmę przyjmującą najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem praktyki. Podpisaną umowę należy przekazać wychowawcy przed rozpoczęciem praktyki.
  5. Zaświadczanie o odbyciu praktyki wraz z oceną należy przekazać wychowawcy do 7 dni od zakończenia praktyki.
  6. Do odbycia praktyki wymagane jest ubezpieczanie NNW, może być indywidualne.
  7. Wszelkie pytania i wątpliwości należy zgłaszać do Genowefy Wentrys – kierownika kształcenia praktycznego.

Wzory dokumentów:

zaświadczenie o odbyciu praktyki,

dzienniczek praktyk

umowa o praktykę zawodową – wzór

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH

Technik spedytor