PRAKTYKI ZAWODOWE 2022/2033

klasazawódczas trwaniatermin
4 PGH/Gtechnik żywienia i usług gastronomicznych4 tygodnie03.10. -28.10.2022
4PGH/Htechnik hotelarstwa  4 tygodnie03.10. -28.10.2022
  4 PA  technik analityk4 tygodnie  03.10. -28.10.2022
4 PRtechnik eksploatacji portów i terminali4 tygodnie03.10. -28.10.2022
4 PStechnik spedytor4 tygodnie31.10. -25.11.2022
3Ptechnik eksploatacji portów i terminali4 tygodnie31.10. -25.11.2022
4 PGtechnik żywienia i usług gastronomicznych4 tygodnie31.10. -25.11.2022
3Atechnik analityk4 tygodnie06.03 -31.03.2023
3Rtechnik eksploatacji portów i terminali  4 tygodnie  06.03 -31.03.2023
3 Stechnik spedytor4 tygodnie  06.03 -31.03.2023