PRAKTYKI ZAWODOWE

2021/2022

klasa

zawód

czas trwania

termin

3EG/E technik ekonomista

4 tygodnie

04.10. -29.10.2021
3EG/G technik żywienia i usług

gastronomicznych

4 tygodnie

04.10. -29.10.2021
3 PGH/G technik żywienia i usług

gastronomicznych

4 tygodnie

04.10. -29.10.2021
3 PGH/H technik hotelarstwa

4 tygodnie

04.10. -29.10.2021
3PS technik spedytor

4 tygodnie

04.10. -29.10.2021
3PR technik eksploatacji portów

i terminali

4 tygodnie

02.11. -26.11.2021
3A technik analityk

4 tygodnie

02.11. -26.11.2021
3PG technik żywienia i usług

gastronomicznych

4 tygodnie

02.11. -26.11.2021
3PA technik analityk

4 tygodnie

31.01. -25.02.2022
2G technik żywienia i usług

gastronomicznych

4 tygodnie

31.01. -25.02.2022
3R technik eksploatacji portów

i terminali

4 tygodnie

31.01. -25.02.2022
2 Ż technik żywienia i usług

gastronomicznych

4 tygodnie

28.02. -25.03.2022
3S technik spedytor

4 tygodnie

28.02. -25.03.2022