Skład Rady Rodziców:

Przewodniczący – pani Joanna Pasek
Skarbnik – pani Celina Gał
Sekretarz – pani Justyna Milczarczyk

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych
32-540 Trzebinia, ul. Głogowa 12
NIP: 628-190-69-93
Nr konta: 46 1020 2384 0000 9202 0009 0175