REGULAMIN II POWIATOWEGO KONKURSU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO O KRAJACH DACHL 2023

I. Organizatorzy konkursu: – Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini

II. Cele konkursu: – popularyzacja języka niemieckiego wśród uczniów, – rozwijanie i doskonalenie umiejętności językowych i pobudzenie kreatywności dzieci i młodzieży, – zainteresowanie dzieci i młodzieży nauką języka niemieckiego poprzez poszerzanie wiadomości dot. krajów niemieckiego obszaru językowego.

II. Adresaci konkursu: – uczniowie klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej – uczniowie szkół średnich

III. Warunki uczestnictwa: – Każda szkoła zgłasza dwóch uczestników do Powiatowego Konkursu z Języka Niemieckiego o krajach DACHL (2 szkoła podstawowa, 2 szkoła średnia), – Do udziału w konkursie zapraszamy dwuosobowe zespoły uczniów. – Zadaniem uczestników konkursu będzie poprawne wypełnienie testu w języku niemieckim.

IV. Nagrody. – Dla laureatów konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody.

VII. Termin i miejsce konkursu; zgłoszenia. – Konkurs odbędzie się 02 czerwca (piątek) 2023 r. o godz. 9:00 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini, ul. Głogowa 12, tel. 32 61 21 185 – Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na koszt własny.

VIII. Zgłoszenia Zgłoszenia należy przesłać do 31.05.2023 r. – faksem na numer 32 61 21 300 lub – mailem na: konkursdachltrzebinia2022@gmail.com

Organizatorzy: Katarzyna Kaput, Maja Michalik oraz Paweł Siejka