Informacja

Na dzień 12 lutego 2024 r. zamawiający Zespół  Szkół Ekonomiczno-Chemicznych  w Trzebini nie przewiduje przeprowadzania postępowań w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).