Rozpoczęcie roku szkolnego: 1 września 2022 r.
Zakończenie roku szkolnego: 23 czerwca 2023 r.

PODZIAŁ NA OKRESY W KLASACH MŁODZIEŻOWYCH:

Klasy 4 Technikum okres 1 – 01.09.2022 r. – 16.12.2022 r. (15 tyg.)
okres 2 – 19.12.2022 r. – 28.04.2023 r. (15 tyg.)

Pozostałe klasy okres 1 – 01.09.2022 r. – 29.01.2023 r. (20 tyg.)
okres 2 – 30.01.2023 r. – 23.06.2023 r. (18 tyg.)

• ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 23 – 31 grudnia 2022 r.
• WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 06 – 11 kwietnia 2023 r.
• FERIE ZIMOWE 30 stycznia 2023 r.- 12 lutego 2023 r.
• FERIE LETNIE 24 czerwca do 31 sierpnia 2023 r.

Zakończenie zajęć w klasach:

• programowo najwyższych: 28 kwietnia 2023 r.
• w pozostałych klasach: 23 czerwca 2023 r.

EGZAMIN MATURALNY – w terminie głównym:

            część pisemna: 4-23 maja 2023 r.
            część ustna: 10-23 maja 2023 r. 

w terminie poprawkowym:

            część pisemna: 22 sierpnia 2023 r. 
            część ustna: 21 sierpnia 2023 r. 

EGZAMINY ZAWODOWE:

SESJA ZIMOWA:

Cześć pisemna: 10 -14 stycznia 2023 r. (termin dodatkowy: 30 stycznia 2023 r.)
Część praktyczna: 9 -21 stycznia 2023 r. (termin dodatkowy: 31 stycznia 2023 r.)

SESJA LETNIA:

Cześć pisemna: 2-7 czerwca 2023 r. (termin dodatkowy: 28 czerwca 2023 r.)
Część praktyczna: 1 – 18 czerwca 2023 r. (termin dodatkowy: 29 czerwca 2023 r.)
Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
• 31 października 2022 r.
• 4, 5, 8, 9 maja 2023 r.- część pisemna egzaminu maturalnego,
• 9 stycznia 2023 r.- część praktyczna egzaminu zawodowego,
• 1 czerwca 2023 r.- część praktyczna egzaminu zawodowego,
• 2 maja 2023 r.
• 9 czerwca 2023 r.