Rozpoczęcie roku szkolnego: 04 września 2023 r.

Zakończenie roku szkolnego: 21 czerwca 2024 r.

PODZIAŁ NA OKRESY W KLASACH MŁODZIEŻOWYCH:

Klasy 5 Technikum:

okres 1 – 04.09.2023 r. – 17.12.2023 r. (15 tyg.)

okres 2 – 18.12.2023 r. – 26.04.2024 r. (15 tyg.)

Pozostałe klasy:

okres 1 – 04.09.2023 r. – 21.01.2024 r. (19 tyg.)

okres 2 – 22.01.2024 r. – 21.06.2024 r. (19 tyg.)

 • ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 23 – 31 grudnia 2023 r.
 • WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 28 marca – 02 kwietnia 2024 r.
 • FERIE ZIMOWE 12 lutego – 25 lutego 2024 r.
 • FERIE LETNIE 22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.  

Zakończenie zajęć w klasach:

 • programowo najwyższych:    26 kwietnia 2024 r.
 • w pozostałych klasach:          21 czerwca 2024 r.

 

EGZAMIN MATURALNY– w terminie głównym:

część pisemna: 07 – 24 maja 2024 r.

część ustna: 11 – 16 maja 2024 r.

20 – 25 maja 2024 r.

w terminie poprawkowym:

część pisemna:            20 sierpnia 2024 r.

część ustna:                 21 sierpnia 2024 r.

EGZAMINY ZAWODOWE:

SESJA ZIMOWA:

Cześć pisemna:           10 – 15 stycznia 2024 r. (termin dodatkowy: 29 stycznia 2024 r.)

Część praktyczna:      09 – 20 stycznia 2024 r. (termin dodatkowy: 30 stycznia 2024 r.)

SESJA LETNIA:

Cześć pisemna: 04 – 10 czerwca 2024 r. (termin dodatkowy: 27 czerwca 2024 r.)

Część praktyczna: 03 – 19 czerwca 2024 r. (termin dodatkowy: 28 czerwca 2024 r.)

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 • 07, 08, 09, 13 maja 2024 r.- część pisemna egzaminu maturalnego,
 • 09 stycznia 2024 r.- część praktyczna egzaminu zawodowego,
 • 03 czerwca 2024 r.- część praktyczna egzaminu zawodowego,
 • 2 maja 2024 r.
 • 31 maja 2024 r.