Szkolny Konkurs Literacko – Językowy w Języku Angielskim

Temat tegorocznej edycji : All You Need Is Love

Cele:

rozbudzenie zainteresowania językami obcymi wśród młodzieży

doskonalenie umiejętności pisania w języku angielskim

rozwijanie talentów literackich i twórczych młodzieży

zwrócenie uwagi na wartość miłości i jej różne oblicza

Regulamin :

Konkurs zostaje ogłoszony w dniu 28 stycznia 2024 roku.

1. Zadaniem jest napisanie wypracowania w formie opowiadania w języku angielskim z elementami dialogu i/lub refleksji

2. Ocenie podlegać będą: a) Treść, m.in. oryginalne ujęcie tematu, mile widziana praca oparta na faktach i/lub wtrącone własne przemyślenia b) Kompozycja m.in. zgodność z formą opowiadania literackiego, ilość słów od 200- 400 c) Zakres języka, m.in niebanalne łączenie zdań(spójniki), idiomy, czasowniki frazowe, różne struktury gramatyczne d) Poprawność językowa

3. Ilość osób chętnych do wzięcia udziału w konkursie dowolna.

4. Ostateczny termin przekazania prac: 9 lutego 2024 r. do nauczycieli uczących języka angielskiego uczestnika lub bezpośrednio do p. Piotrowskiej

5. Prosimy, aby praca ucznia zawierała imię, nazwisko i klasę uczestnika. W przypadku niewyraźnego charakteru pisma praca może być wydrukowana

6. Laureaci zostaną powiadomieni o terminie ogłoszenia wyników i rozdania nagród po feriach zimowych 2024.

Organizatorzy:

mgr Wioletta Piotrowska, mgr Agnieszka Niemczyk