Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Rozpoczęcie roku szkolnego: 2 września 2019 r.

Zakończenie roku szkolnego: 26 czerwca 2020 r.

PODZIAŁ NA OKRESY W KLASACH MŁODZIEŻOWYCH:

Klasy 4 Technikum   

okres 1   –         02.09.2019 r. – 15.12.2019 r. (15 tyg.)                                  

okres 2   –        16.12.2019 r. – 24.04.2020 r.  (15 tyg.)

Pozostałe klasy          

okres 1     –          02.09.2019 r. – 26.01.2020 r. (19 tyg.)

okres 2     –         10.02.2019 r. – 26.06.2020 r.  (19 tyg.)

  • ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA           23 – 31 grudnia 2019 r.
  • WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA       9 – 14 kwietnia 2020 r.
  • FERIE ZIMOWE                                               27 stycznia-9 lutego 2020 r.
  • FERIE LETNIE                                         27 czerwca do 31 sierpnia 2020 r.  

Zakończenie zajęć w klasach:

  • programowo najwyższych:    24 kwietnia 2020 r.
  • w pozostałych klasach:          26 czerwca 2020 r.

 

EGZAMIN MATURALNY        

w terminie głównym:

                                                                     część pisemna:            4-21 maja 2020 r.

                                                                     część ustna:                4-22 maja 2020 r.

w terminie poprawkowym:

                                                                  część pisemna:            25 sierpnia 2020 r.

                                                              część ustna:                24-25 sierpnia 2020 r.

EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE:

SESJA ZIMOWA:

Cześć pisemna:           10 stycznia 2020 r.

Część praktyczna:      9 stycznia – 15 lutego 2020 r.             

SESJA LETNIA:

Cześć pisemna:           23 czerwca 2020 r.

Część praktyczna:      22 czerwca – 9 lipca 2020 r.    

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

  • 4, 5, 6 maja 2020 r.- część pisemna egzaminu maturalnego,
  • 10 stycznia 2020 r. i 23 czerwca 2020 r. – część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
  • 9 stycznia 2020 r. i 22 czerwca 2020 r.  – część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
  • 12 czerwca 2020 r.

Spotkania z rodzicami: 22 stycznia 2020 r., 1 kwietnia 2020 r. /klasy czwarte/, 3 czerwca 2020 r. /klasy I – III/.

Dni otwarte dla rodziców: 13 listopada 2019 r., 1 kwietnia 2020 r., 3 czerwca 2020 r.

/B.M/