KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/19

Rozpoczęcie roku szkolnego: 3 września 2018 r.
Zakończenie roku szkolnego: 21 czerwca 2019 r. (zakończenie zajęć w klasach czwartych – 26 kwietnia 2019 r.)

 

PODZIAŁ NA OKRESY W KLASACH MŁODZIEŻOWYCH:

Klasy 4 Technikum

   okres 1 03.09.2018 r. – 16.12.2018 r. (15 tyg.)
  okres 2 17.12.2018 r. – 26.04.2019 r. (15 tyg.)

Pozostałe klasy

   okres 1 03.09.2018 r. – 13.01.2019 r. (18 tyg.)
   okres 2 28.01.2019 r. – 21.06.2019 r. (20 tyg.)
   ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 23 grudnia 2018 r. – 1 stycznia 2019 r.
   WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 18 – 23 kwietnia 2019 r.
   FERIE ZIMOWE 14 – 27 stycznia 2019 r.
   FERIE LETNIE 22 czerwca  – 31 sierpnia 2019 r.

 

   EGZAMIN MATURALNY – w sesji wiosennej

   część pisemna: 6 – 23 maja 2019 r.
   część ustna: 6 – 25 maja 2019 r.

 

    Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

9 i 10 stycznia 2019 r. – część pisemna i praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
6, 7, 8 maja 2019 r.   –  część pisemna egzaminu maturalnego
2 listopada 2018 i 2 maja 2019 r.
18 czerwca 2019 r. – część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

 

Spotkania z rodzicami i dni otwarte: 20 września 2018 r., 15 listopada 2018 r., 8 stycznia 2019 r., 28 marca 2019 r., 30 maja 2019 r.

/aktualizacja P. Siejka/