KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/18

Rozpoczęcie roku szkolnego: 4 września 2017 r.
Zakończenie roku szkolnego: 22 czerwca 2018 r. (zakończenie zajęć w klasach czwartych – 27 kwietnia 2018 r.)

 

PODZIAŁ NA OKRESY W KLASACH MŁODZIEŻOWYCH:

Klasy 4 Technikum

   okres 1 04.09.2017 r. – 15.12.2017 r. (15 tyg.)
  okres 2 18.12.2017 r. – 27.04.2018 r. (15 tyg.)

Pozostałe klasy

   okres 1 04.09.2017 r. – 19.01.2018 r. (19 tyg.)
   okres 2 22.01.2018 r. – 22.06.2018 r. (19 tyg.)
   ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 23 – 31 grudnia 2017 r.
   WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 29 marca – 3 kwietnia 2018 r.
   FERIE ZIMOWE 12 – 25 lutego 2018 r.
   FERIE LETNIE 23 czerwca  – 31 sierpnia 2018 r.

 

   EGZAMIN MATURALNY – w sesji wiosennej

   część pisemna: 04 – 23 maja 2018 r.
   część ustna: 07 – 25 maja 2018 r.

 

    Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

10 i 11 stycznia 2018 r. – część pisemna i praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
4, 7, 8 maja 2018 r.   –  część pisemna egzaminu maturalnego
30 kwietnia i 2 maja 2018 r.
19 czerwca 2018 r. – część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

 

Spotkania z rodzicami i dni otwarte: 21 września 2017 r., 16 listopada 2017 r., 14 grudnia 2017 r. (klasy czwarte), 25 stycznia 2018 r., 5 kwietnia 2018 r., 4 czerwca 2018 r.

/aktualizacja P. Siejka/