KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/17

Rozpoczęcie roku szkolnego: 1 września 2016 r.
Zakończenie roku szkolnego: 23 czerwca 2017 r. (zakończenie zajęć w klasach czwartych – 28 kwietnia 2017 r.)

 

PODZIAŁ NA OKRESY W KLASACH MŁODZIEŻOWYCH:

Klasy 4 Technikum

   okres 1 01.09.2016 r. – 16.12.2016 r. (15 tyg.)
  okres 2 19.12.2016 r. – 28.04.2017 r. (15 tyg.)

Pozostałe klasy

   okres 1 01.09.2016 r. – 20.01.2017 r. (19 tyg.)
   okres 2 23.01.2017 r. – 23.06.2017 r. (19 tyg.)
   ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 23 – 31 grudnia 2016 r.
   WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 13 – 18 kwietnia 2017 r.
   FERIE ZIMOWE 30 stycznia – 12 lutego 2017 r.
   FERIE LETNIE 23 czerwca  – 31 sierpnia 2017 r.

 

   EGZAMIN MATURALNY – w sesji wiosennej

   część pisemna: 04 – 24 maja 2017 r.
   część ustna: 04 – 26 maja 2017 r.

 

    Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

12 stycznia 2017 r. – część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
4, 5, 8 maja 2017 r.   –  część pisemna egzaminu maturalnego
20 czerwca 2017 r. – część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
2 dni na przeprowadzenie etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (po ogłoszeniu harmonogramu przez CKE)

/aktualizacja PS/