1. Odbycie praktyki zawodowej jest wymogiem formalnym promocji do klasy programowo wyższej.
  2. Uczniowie sami wybierają miejsca odbywania swoich praktyk zawodowych oraz samodzielnie załatwiają formalności związane z przyjęciem na praktykę (w razie trudności należy zwrócić się do kierownika kształcenia praktycznego).
  3. Od kierownika kształcenia praktycznego lub wychowawcy należy pobrać skierowanie o przyjęcie na praktykę w celu jego potwierdzenia przez jednostkę w której będzie się ona odbywać. Potwierdzoną przez jednostkę przyjmującą zgodę na odbycie praktyki należy złożyć do kierownika kształcenia praktycznego najpóźniej miesiąc przed odbyciem praktyki.
  4. Umowę o odbycie praktyki należy odebrać do podpisu przez firmę przyjmującą najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem praktyki. Podpisaną umowę należy przekazać wychowawcy przed rozpoczęciem praktyki.
  5. Zaświadczanie o odbyciu praktyki wraz z oceną należy przekazać wychowawcy do 7 dni od zakończenia praktyki.
  6. Do odbycia praktyki wymagane jest ubezpieczanie NNW, może być indywidualne.
  7. Wszelkie pytania i wątpliwości należy zgłaszać do Teresy Ślusarczyk – kierownika kształcenia praktycznego.

/B.Michalik/

Wzory dokumentów:

zaświadczenie o odbyciu praktyki,

dzienniczek praktyk

umowa o praktykę zawodową – wzór

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH