PREZYDENT SZKOŁY – WIKTORIA LIPKA /II PS/

WICEPREZYDENT SZKOŁY – MONIKA MICHALSKA /III R/

Opiekunowie samorządu uczniowskiego: pani Iwona Błaszczyk i pan Paweł Siejka.