PREZYDENT SZKOŁY – DOMINIK RAPACZ /IV R/

WICEPREZYDENT SZKOŁY – TOBIASZ MAZGAJ /IV Ż/

Opiekunowie samorządu uczniowskiego: pani Iwona Błaszczyk i pan Paweł Siejka.