PREZYDENT SZKOŁY – DOMINIK RAPACZ /III R/

WICEPREZYDENT SZKOŁY – TOBIASZ MAZGAJ /III Ż/

Opiekunowie samorządu uczniowskiego: pani Iwona Błaszczyk i pan Paweł Siejka.