PREZYDENT SZKOŁY – DANIEL BOGOMAZ /II P/

WICEPREZYDENT SZKOŁY – NATALIA SAŁASZEWSKA /III G/

Opiekunowie samorządu uczniowskiego: pani Iwona Błaszczyk i pan Paweł Siejka.