Zasady rekrutacji są jednakowe dla wszystkich szkół w Małopolsce.

Szczegóły znajdziesz w:

Zarządzeniu Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 25 stycznia 2018 r. 

Nabór elektroniczny

  1. Rekrutacja do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini odbywa się za pośrednictwem systemu elektronicznego. Wszystkie dane kandydata niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji wprowadzają do bazy systemu gimnazja, do których kandydaci uczęszczali. Uczniowie spoza województwa małopolskiego wprowadzają dane do systemu sami poprzez stronę internetową malopolska.edu.com.pl/Kandydat, a wydrukowane podanie dostarczają do szkoły pierwszego wyboru, która zatwierdza dane w systemie NABÓR OPTIVUM firmy VULCAN.
  2. Kandydaci dokonują rejestracji maksymalnie do trzech szkół. W obrębie jednej szkoły natomiast, mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów.

Bardzo ważna jest kolejności w jakiej kandydat wpisze szkoły ponadgimnazjalne, gdyż system przyporządkuje ucznia do tej szkoły, którą wpisał jako pierwszą.

TERMINY NABORU są dostępne tutaj.

Szkolny regulamin rekrutacji jest dostępny tutaj.

Zwracamy uwagę na ostateczny termin złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły: upływa on 11 czerwca 2018 r. o godzinie 15.