W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie są ubezpieczeni w firmie WIENER TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A VIENNA INSURANCE GROUP. Okres ubezpieczenia: 01.09.2019r. – 31.08.2020 r. POLISA NR: PWB 632509.  

W celu zgłoszenia szkody należy zgłosić się do sekretariatu po zaświadczenie potwierdzające uczęszczanie do szkoły.