Akademia WSB partnerem Zespołu Szkół Ekonomiczno–Chemicznych

Zespół Szkół Ekonomiczno – Chemicznych podpisało porozumienie o współpracy z Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej w dniu 17 września 2021

W spotkaniu udział wzięli:
Rektor Akademii WSB dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB
Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno Chemicznych – mgr Renata Bębenek, koordynator Otwartej Akademii Nauki Akademii WSB – mgr Barbara Woźniak,
s
zkolny koordynator projektu – mgr Monika Trzewiczek 

Porozumienie dotyczy współpracy pomiędzy Szkołą a Uczelnią w zakresie uczestnictwa w wykładach i warsztatach oraz innych zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez Akademię WSB. Współpraca będzie dotyczyła także wspierania nauczycieli w doskonaleniu zawodowym i podnoszeniu kwalifikacji oraz możliwości przeprowadzenia badań naukowych wśród nauczycieli, uczniów i rodziców.
Na mocy porozumienia  uczeń, który ukończy szkołę z najlepszymi wynikami otrzyma „złoty indeks” Akademii WSB uprawniający do bezpłatnej trzyletniej nauki na uczelni na wybranym przez siebie kierunku.

Strona Uczelni: https://wsb.edu.pl/