Umowa o współpracy z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie została zawarta27.05. 2021 r., umożliwia współdziałanie środowisk szkolnych i akademickich w celu podnoszenia poziomu nauczania uczniów a przede wszystkim popularyzacji szeroko rozumianej problematyki bezpieczeństwa min. w klasach o specjalności policyjnej. WSBPI „Apeiron” zobowiązuje się do umożliwienia pracownikom i uczniom szkoły uczestnictwa w konferencjach, sesjach naukowych, otwartych wykładach i innych formach i aktywności naukowej i dydaktycznej prowadzonych przez uczelnię.

Strona partnera: https://apeiron.edu.pl/