Czy wiesz że?

Czy wiesz że?

60-letnia sosna produkuje tyle tlenu, ile wynosi dobowe zapotrzebowanie 3 osób. Duży buk produkuje dawkę dla 14 osób. Światowe lasy wytwarzają około 26,6 mld ton tlenu, ponad połowę rocznego zapotrzebowania wszystkich ludzi i zwierząt na Ziemi.

Te i inne ciekawostki, na temat oczyszczającej roli drzew, mogli posłuchać uczestnicy 17-stego już Dnia Drzewa w Powiecie Chrzanowskim.

Celem akcji była edukacja dla rozwoju zrównoważonego i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych.

W obchodach wzięły udział następujące szkoły: Szkoła Podstawowa nr 5 w Trzebini, Szkoła Podstawowa w Młoszowej, Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzebini, Zespół Szkół Ekonomiczno –Chemicznych  w Trzebini, I Liceum Ogólnokształcące im St. Staszica w Chrzanowie oraz II Liceum Ogólnokształcące im K.K. Baczyńskiego w Chrzanowie.   

Obchody rozpoczęto od prelekcji pt. „Rola drzew w życiu człowieka i środowiska”, przeprowadzonej  w formie warsztatów w terenie, przez Pracownika Nadleśnictwa w Chrzanowie Pana Radosława Bąka.

Następnie odbyły się konkursy ekologiczne: test wiedzy, konkurs plastyczny „Stop smog”, konkurs na ozdobę świąteczną „Ekologiczna ozdoba bożonarodzeniowa”.

Zmagania konkursowe osładzaliśmy pysznymi smakołykami przygotowanymi przez klasę 1PG z ZSE-Ch w Trzebini – uczącą się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

Zwycięskie drużyny otrzymały nagrody w postaci książek i pamiątkowe dyplomy ufundowane przez Urząd Miasta Trzebinia oraz Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.

OPIEKUN CENTRUM INFORMACJI EKOLOGICZNEJ POWIATU CHRZANOWSKIEGO

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNO – CHEMICZNYCH

mgr inż. Joanna Kulawik

mgr inż. Barbara Michalik