Program Dni Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych

 1. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej /04.11.2015/;
 2. Przeprowadzenie w ramach projektu „Lekcje z ZUS” w klasach pierwszych 4 lekcji z zakresu ubezpieczeń społecznych i obowiązku przedsiębiorcy wobec ZUS /12.10.2015 -13.11.2015/;
 3. Konkurs Ogólnopolski dla klas 1 i 3 – etap szkolny „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” /16.11.2015/;
 4. Quiz ekonomiczny z przedsiębiorczości klasach 1, 2 i 3 w ramach lekcji przedsiębiorczości i działalności gospodarczej /16.11.2015 – 21 .11.2015/;
 5. Spotkanie z przedstawicielami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chrzanowie, prelekcja „Obowiązki przedsiębiorcy wobec ZUS” /24.11.2015/;
 6. Spotkanie z przedstawicielami Urzędu Skarbowego w Chrzanowie, prelekcja „ Formy opodatkowania działalności gospodarczej” /30.11.2015/;
 7. Spotkanie z przedstawicielem Urzędu Pracy w Chrzanowie, prelekcja „Podejmowanie własnej działalności gospodarczej” /02.12.20105/;
 8. Olimpiada Przedsiębiorczości /03.12.2015/;
 9. Spotkanie z przedstawicielem banku, prelekcja „Współpraca przedsiębiorcy z bankiem” /03. 12.2015 r./;
 10. Spotkanie z lokalnym przedsiębiorcą, prelekcja „Marketingowe aspekty działalności gospodarczej- jak zaistnieć na rynku?” /09.12.2015/;
 11. Wycieczka klasy I technik ekonomista do zakładu produkcyjnego „VALEO” w Chrzanowie, zapoznanie uczniów z organizacją produkcji /14.12.2015/
 12. Spotkanie z przedstawicielem Urzędu Pracy w Chrzanowie, warsztaty „Umiejętność współpracy szef – pracownik”;
 13. Podsumowanie Dni Przedsiębiorczości, konkurs szkolny „Postaw na samodzielność – zakładam własną działalnością gospodarczą” /10.12.2015 r./.