Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Informujemy, że dni: 8, 9, 10 i 12 czerwca 2020 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.