Dopłaty do biletów miesięcznych

Dopłaty do biletów miesięcznych

Od 1 września 2015 roku uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Chrzanowskiego otrzymają dofinansowanie do biletów miesięcznych (Uchwała Nr IX/36/2015 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 maja 2015r., w sprawie Powiatowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla młodzieży uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski.

Refundacja przysługuje uczniom, którzy za bilet miesięczny do szkoły środkami komunikacji publicznej płacą ponad 70 zł. Wysokość refundacji, to kwota stanowiąca nadwyżkę od 70 zł za zakupiony bilet miesięczny, za każdy miesiąc, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.

 

Szczegółowe informacje określa:

Uchwała Nr IX/36/2015 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 maja 2015r., w sprawie Powiatowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla młodzieży uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski