Od kilku lat Pan Maciej Piórkowsk i-Founder & Doradca Coolinarny wielokrotnie wspomagał i dzielił się fachową wiedzą z zakresu nowoczesnych trendów panujących w gastronomii z uczniami z kierunku technik żywienia i obsługi konsumenta, którzy przygotowywali się do konkursów gastronomicznych. Ponadto kilkakrotnie pomógł w wyborze i zakupie specjalistycznego sprzętu do pracowni gastronomicznej.

Od kwietnia br. współpracę między ZSECH, a DORADCY COOLINARNI poszerzono o:

a) pomoc w realizacji praktyki zawodowej dla uczniów klas gastronomicznych

b) organizowanie zajęć praktycznych w szkole lub poza szkołą

b) pomoc uczniom i nauczycielom w zdobywaniu dodatkowych uprawnień zawodowych, poprzez udział w szkoleniach, warsztatach itp.

Strona partnera: https://www.facebook.com/DoradcyCoolinarni