Egzamin maturalny poprawkowy 2020

Egzamin maturalny poprawkowy 2020

UWAGA MATURZYŚCI,

Przypominamy, że pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym może złożyć absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego oraz:
– przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony
– przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

Termin złożenia oświadczania: do 14 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 8 września 2020 r. o godzinie 14.00.