Ekonomik – szkoła ciągłego rozwoju!

Miło nam ogłosić, iż w miniony czwartek zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy ZSE-Ch a FOOD HARMONY CATERING SP. Z O. O., firmą której specjalnością jest catering dietetyczny. Porozumienie zostało zawarte, aby wspierać rozwój kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych, w szczególności specjalności z nim powiązane: dietetyka i fitness oraz kontrola jakości żywności i żywienia.