Harmonogram egzaminu zawodowego – czerwiec 2022 r. i pomoce dydaktyczne

Harmonogram egzaminu zawodowego – czerwiec 2022 r. i pomoce dydaktyczne

Harmonogram szkolny

EGZAMINU ZAWODOWEGO

czerwiec 2022- część pisemna

Każdy zdający:

– zgłasza się na egzamin co najmniej 60 minut przed jego rozpoczęciem w stroju odświętnym

– posiada dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty lub paszport lub legitymację szkolną)

– posiada długopis z czarnym tuszem oraz dodatkowo przybory wyszczególnione w osobnym Komunikacie

Harmonogram szkolny

EGZAMINU ZAWODOWEGO

CZERWIEC 2022 –  część praktyczna

Każdy zdający:

– zgłasza się na egzamin co najmniej 60 minut przed jego rozpoczęciem w stroju odświętnym lub

  przebiera się  w ubranie robocze, o ile jest to wymagane

– posiada dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty lub paszport lub legitymację szkolną)

– posiada długopis z czarnym tuszem oraz dodatkowo przybory wyszczególnione w osobnym Komunikacie


Wykaz materiałów i przyborów, z których zdający może korzystać

podczas egzaminu zawodowego

   czerwiec 2022r.

W CZĘŚCI PISEMNEJ

  1. Długopis z czarnym tuszem
  2. Kalkulator prosty

W CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ

  1. Długopis z czarnym tuszem oraz:
l.p.kwalifikacjanazwa kwalifikacjiZdający przynosi na egzamin
1.AU.34Organizacja i prowadzenie prac związanych zprzeładunkiem i magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalachkalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka
2.AU.31Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentówkalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka    
3.TG.13Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskiekalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka    
4.TG.16Organizacja żywienia i usług gastronomicznychkalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka  
5.CHM.03Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych ipróbek do badań analitycznychkalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka  
6.SPL.02Obsługa podróżnych w portach i terminalachkalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka
7.EKA.04Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnejkalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka

Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.