1.  HISTORIA  SZKOŁY  1961-2021

W 1958 roku Miejska Rada Narodowa w Trzebini podjęła decyzję, by przekazać na cele szkolne budynek hotelowy przy ul. Krakowskiej w Trzebini. We wschodnim skrzydle budynku powstała Szkoła Podstawowa Nr 2, w zachodnim – szkoła średnia.
W dokumentach Ministerstwa Oświaty znaleźć można zarządzenie dotyczące otwarcia Technikum Ekonomicznego w Trzebini. Pada w nim data: 1 września 1961 roku.
Szkoła ta zatrudnia 11 nauczycieli, a jej pierwszym dyrektorem zostaje Alfred Kramarczyk – nauczyciel języka polskiego. Obok Technikum Ekonomicznego istniała tutaj od początku Zasadnicza Szkoła Handlowa i Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcąca ślusarzy, tokarzy

i elektryków. Uczniowie odbywali praktykę zawodową w miejscowych Zakładach Metalurgicznych.

W grudniu 1962 roku zmienia się dyrektor szkoły. Funkcję tę sprawuje fizyk Czesław Kotowski – późniejszy pracownik  naukowy AGH. Przybywa uczniów, powstają zatem nowe klasy. W 1966 roku otwarta zostaje pierwsza klasa Technikum Chemicznego, które będzie tu funkcjonować przez 36 lat. Równolegle do tej szkoły utworzone zostają klasy Liceum Zawodowego, tzw. Chemicznego, gdyż kształci ono operatorów procesów w przemyśle chemicznym oraz klasy zasadnicze zawodowe kształcące laborantów i sterowniczych procesów chemicznych. Szkoła nadal się powiększa. Stanowisko dyrektora od 1966 roku piastuje  Stanisław Orłowski, późniejszy  doktor nauk humanistycznych. W czasie jego 10-letnich rządów zmienia się nazwa szkoły. Ten zbiorczy zakład szkolny w 1972 roku otrzymuje miano: Zespół Szkół Ekonomiczno – Chemicznych w Trzebini. W skład Zespołu wchodzą: Liceum Ekonomiczne, Technikum Chemiczne i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca,  w której zawodu uczą się sprzedawcy, kelnerzy, masarze, mechanicy samochodowi, laboranci chemiczni,  krawcy, cukiernicy i kucharze.

Od 1 lutego 1976 roku przez 6 lat szkołą rządzi polonista Jacek Fickowski. W tym czasie w ZSE-Ch w Trzebini otwarte zostaje Liceum Zawodowe, które kształci w zawodzie sprzedawca-magazynier. Pozycja szkoły w środowisku wydaje się być ugruntowana. Miejscowe, liczne w tym czasie,  zakłady pracy co roku są zasilane przez młodych absolwentów szkoły. Wykształceni u nas ekonomiści  i chemicy  cieszą się dobrą opinią na rynku pracy. W latach osiemdziesiątych, a dokładnie od 1982 do 1991 roku dyrektorem szkoły jest nauczyciel fizyki Krzysztof Bielecki.

Następna dekada należy do polonisty –  Tadeusza Kołacza. W 1993 roku powstaje
w ZSE-Ch Liceum Handlowe, rok później otwieramy w Liceum Ekonomicznym tzw. klasy menedżerskie cieszące się ogromnym powodzeniem wśród uczniów i ich rodziców – często naszych wychowanków. W roku 1999 w strukturę ZSE-Ch w Trzebini włączone zostaje Policealne Studium Zawodowe w Młoszowej kształcące w zawodach: technik ekonomista, technik rachunkowości, technik prac biurowych oraz technik obsługi ruchu turystycznego.

Kobiety rządzą Ekonomikiem od 1999 roku. Najpierw funkcję dyrektora sprawuje Eligiusza Strzałka, później Małgorzata Bigaj. Obydwie Panie – ekonomistki  z wykształcenia związane były ze szkołą przez wiele lat swojej pracy zawodowej. Od lutego 2009 roku do chwili obecnej funkcję dyrektora sprawuje matematyk, Renata Bębenek. W ciągu 60 lat szkołą kierowało 9 dyrektorów, pracowało w niej około 650 – nauczycieli, w ławkach zasiadało ponad 12 tysięcy uczniów. Jako szkoła zawodowa zawsze spełnialiśmy oczekiwania młodzieży i  potrzeby rynku pracy. Robimy to nadal. Nieustannie przekazujemy uczniom wiedzę teoretyczną oraz  kształcimy w nich umiejętności praktyczne. Rozwijamy talenty, zaszczepiamy pasje, uczymy wrażliwości. Dumni jesteśmy z tego, że Absolwenci Ekonomika to wspaniali ludzie: uczciwi pracownicy, dobrzy fachowcy, prawi obywatele.