Informacja turystyczna

Informacja turystyczna

24 listopada uczniowie klasy III technikum obsługi turystycznej odbyli wizytę zawodową w siedzibie Małopolskiej Organizacji Turystycznej (MOT) w Krakowie. Podczas wycieczki zostali zapoznani ze specyfiką pracy w informacji turystycznej oraz z zakresem działalności MOT, strukturą organizacyjną oraz formami podejmowanych działań promocyjnych.  Młodzież poznała również nową, dynamicznie rozwijającą się w naszym województwie gałąź turystyki – turystykę medyczną.

Po zakończonej wizycie uczniowie udali się do Punktu Informacji Turystycznej przy ul. św. Jana, gdzie mogli obserwować codzienną pracę zatrudnionych tam osób, poznając specyfikę zawodu.

Edyta Gut-Pląder

/PS/