Kodeks Postaw Patriotycznych

Kodeks Postaw Patriotycznych

W ramach obchodów stulecia niepodległości, uczniowie i nauczyciele naszej szkoły wspólnie ułożyli KODEKS POSTAW PATRIOTYCZNYCH. W jego stworzenie zaangażowane były wszystkie klasy, które na różnych lekcjach i zajęciach ustalały jakie postawy mówią o tym czy jest się patriotą. Po zebraniu propozycji klas, KODEKS naszej społeczności szkolnej przedstawia się następująco:

 • używamy poprawnej polszczyzny
 • godnie reprezentujemy Polskę za granicą
 • znamy historię Polski
 • szanujemy symbole narodowe
 • obchodzimy święta państwowe – bierzemy czynny udział w uroczystościach patriotycznych
 • znamy hymn polski i zachowujemy właściwą postawę podczas jego wykonywania
 • dbamy o polskie tradycje i obyczaje
 • bierzemy czynny udział w wyborach
 • kupujemy polskie produkty
 • działamy społecznie – niesiemy pomoc i wsparcie ludziom w potrzebie
 • bierzemy udział w lokalnych przedsięwzięciach
 • kultywujemy pamięć o bohaterach narodowych
 • tworzymy odpowiednie wzorce dla następnych pokoleń
 • dbamy o dobro wspólne.

/EG/