W chwili przystąpienia naszej szkoły w 2015 roku do programu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”   w ramach projektu realizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie ZPB – Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, rozpoczęła się nasza trwała współpraca  z Komendą Powiatową Policji w Chrzanowie. Pomyślna realizacja zadań i podejmowanych przez nas działań zmierzających do podniesienia poziomu bezpieczeństwa wśród uczniów zaowocowała przyznaniem naszej szkole Certyfikatu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” na lata 2015-2017, a realizacja następnych działań do przedłużenia ważności Certyfikatu na kolejne lata 2017-2022.


Wprowadzenie do programu nauczania w 2017 r. innowacji pedagogicznej – edukacja policyjna, realizowanej u nas w zawodzie Technik Spedytor i Technik Eksploatacji Portów i Terminali jako dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania i umiejętności uczniów pod nazwą specjalność – edukacja policyjna, przyczyniło się do podpisania trójstronnego porozumienia o współpracy na rzecz edukacji i bezpieczeństwa publicznego, krzewienia postaw patriotycznych i działalności profilaktycznej młodzieży szkolnej  pomiędzy naszą szkołą, a Komendą Powiatową Policji  w Chrzanowie i Powiatem Chrzanowskim.


Od momentu wprowadzenia Edukacji policyjnej do naszej oferty edukacyjnej, specjalność ta cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem uczniów. Co roku  mamy pełny nabór do dwóch „klas policyjnych”.