Porozumienie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini z Komendą Powiatową Straży Pożarnej w Chrzanowie

W dniu 23.02.2022 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Komendą Powiatową Straży Pożarnej w Chrzanowie reprezentowaną przez Komendanta Powiatowego PSP w Chrzanowie mł. bryg pana Andrzeja Dybałę, a Zespołem Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini reprezentowanym przez panią wicedyrektor mgr Renatę Siewniak.

W spotkaniu uczestniczyli również nasi uczniowie: Emilia Kwiatkowska, Sonia Wacławek, Adam Kłopot oraz Łukasz Job. Podpisanie porozumienia ma na celu współpracę w ramach realizacji w klasach technikum eksploatacji portów i terminali nowej innowacji pedagogicznej „Mundurowe służby operacyjne”. Ponadto będzie służyło propagowaniu wiedzy z zakresu działalności Państwowej Straży Pożarnej oraz kształtowaniu umiejętności związanych ze specyfiką służby pożarniczej, a także profesjonalnemu przygotowaniu uczniów do turniejów i zawodów
z wiedzy pożarniczej oraz pracy w służbach mundurowych.

Podczas spotkania pani wicedyrektor mgr Renata Siewniak przekazała na ręce Komendanta PSP podziękowania od Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini. Inicjatorem podpisania porozumienia była pani mgr Beata Śledzińska.