Kraków – śladami Stanisława Wyspiańskiego

Kraków – śladami Stanisława Wyspiańskiego

Uczniowie klas trzecich, poznający w tym roku szkolnym twórczość Wyspiańskiego, mogli się przekonać, iż nie ogranicza się ona wyłącznie do znanego wszystkim „Wesela”.  Był to zasadniczy cel zimowej, polonistycznej „ekspedycji” do Krakowa.

Uczniowie uczestniczyli w muzealnej KO-LEKCJI Z KLASĄ w Muzeum Narodowym, zwiedzając wystawę poświęconą artyście. Ekspozycja obrazuje, jak wszechstronna była twórczość autora „Wesela”; na wystawie zgromadzono projekty witraży, portrety, pejzaże, makietę architektonicznego projektu, elementy scenografii, kostiumy, fragmenty dzieł dramatycznych, projekty polichromii, a nawet meble – wszystko autorstwa Wyspiańskiego. Zimowa aura nie przeszkodziła w spacerze śladami artysty. Jego głównymi punktami były Planty (uwiecznione w pięknych pastelach), Kościół oo. Franciszkanów, Wawel.

/EP/