Leczenie stomatologiczne dla młodzieży

Leczenie stomatologiczne dla młodzieży

Informujemy, że Powiat Chrzanowski, jako organ prowadzący szkołę zawarł porozumienie z Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie Sp. z o.o. w zakresie realizacji świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych w ramach umowy NFZ.

W ramach niniejszego porozumienia ZLA w Chrzanowie Sp. z o.o. zobowiązuje się do:

1) Wykonywania świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia oraz wykonywania profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia.

2) Współpracy z pielęgniarką środowiskową albo higienistką szkolną w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej.

3) Wykonywania świadczeń zdrowotnych, finansowanych z NFZ, zgodnie z potrzebami leczniczymi dziecka w gabinetach stomatologicznych zlokalizowanych w placówkach ZLA w Chrzanowie Sp. zo.o. tj.:

  • Miejskiej Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej nr 2 w Chrzanowie, ul. Broniewskiego 16c,
  • Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Balinie, ul. Wyzwolenia 65,
  • Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Płazie, ul. Korczaka 2.