LS Airport Services S.A. jest największą w Polsce Spółką zajmującą się obsługą naziemną samolotów. Od 2009 roku jako niezależny agent, działa na Lotnisku Chopina w Warszawie, a dynamiczny rozwój oraz wykwalifikowana kadra umożliwiła utworzenie jej w kolejnych latach oddziałów Spółki w portach lotniczych w Krakowie, Gdańsku i Modlinie.

Firma w obsługuje w ramach handlingu największe i najbardziej prestiżowe linie lotnicze na świecie. Dbałość o bezpieczeństwo i zachowanie standardów obsługi pasażerów i bagażu i ładunków pozwoliła im na uzyskanie certyfikatu ISAGO Provider, który utrzymujemy od 2010 roku. Jest to największy agent obsługi naziemnej oraz największy pracodawca branży lotniczej w Polsce. Od 6 lutego 2018 roku wchodzi – wraz ze Spółką zależną LS Technics Sp. z o.o. – w skład Polska Grupa Lotnicza.

Firma w ramach współpracy objęła projektem edukacyjnym naszych uczniów, którzy podczas praktyk rozpoczęli pierwsze zajęcia z pracownikami lotniska. Porozumienie daje możliwości szkoleń, wizyt studyjnych oraz zajęć w porcie, a nawet rozpoczęcia pracy u największego agenta handlingowego w porcie lotniczym.

https://www.lsas.aero/

https://www.facebook.com/LSAirportServices/