Zespół Szkół Ekonomiczno–Chemicznych w Trzebini, podpisał kolejne porozumienie o współpracy, tym razem z Małopolską Uczelnią Państwową im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu. Umowę o współpracy podpisał Rektor MUP Oświęcim im. rtm. W. Pileckiego, pani dr Sonia Grychtoł, prof. MUP oraz Dyrektor ZSECH w Trzebini – pani mgr Renata Bębenek. W ramach podpisanej umowy odbywać się będą warsztaty skierowane dla uczniów naszej szkoły, w instytucie nauk o zdrowiu, informatyki, zarządzania i inżynierii produkcji oraz nauk humanistyczno- społecznych. Warsztaty będą prowadzić wykładowcy oświęcimskiej uczelni.