Młodzieżowa Rada Powiatu Chrzanowskiego

Młodzieżowa Rada Powiatu Chrzanowskiego

Władze powiatu chrzanowskiego, pragnąc poznawać postulaty i pomysły młodego pokolenia, podjęły decyzję o utworzeniu Młodzieżowej Rady Powiatu Chrzanowskiego. W jej skład wejdą reprezentanci szkół ponadgimnazjalnych, wybrani w szkolnych głosowaniach.

Zgodnie z tym postanowieniem w czwartek 30 października przeprowadziliśmy w ZSE-Ch wybory, w których o trzy miejsca nam przysługujące ubiegało się siedmioro kandydatów. Frekwencja wyniosła 47 %, a do Rady dostali się: Adrian Fiba (II Ż), Bartłomiej Dębski (III P) oraz Fabian Kocot (II B).

Wszystkim, którzy skorzystali z czynnego oraz z biernego prawa wyborczego organizator – pan Paweł Siejka – serdecznie dziękuje, licząc zarazem, że ukonstytuowanie się takowej Rady będzie służyć lepszej słyszalności młodzieży i podnoszonych przez nich problemów lokalnych.

Zdjęcia z przebiegu głosowania znajdują się w galerii.

/PSiejka/