Nauczyciel widzi więcej…

Nauczyciel widzi więcej…

„Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze – stara się zobaczyć i ich dusze”.

Piękne słowa, które towarzyszyły nam 14 października podczas uroczystej akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W naszej hali zgromadzili się nauczyciele, zaproszeni goście i oczywiście uczniowie, zwłaszcza klas pierwszych. Po przywitaniu przybyłych i przemówieniu Pani Dyrektor, w którym nie zabrakło podziękowania za ciężką, codzienną pracę wszystkim pracownikom szkoły, przyszedł czas na wręczenie tegorocznych nagród dla części grona pedagogicznego. Następnie oficjalnie włączyliśmy klasy pierwsze do społeczności ZSECh: ich reprezentanci złożyli ślubowanie, deklarując sumienną pracę nad kształtowaniem siebie na mądrego obywatela Polski.

W części artystycznej oczywiście nie mogło zabraknąć popisów wokalnych – do naszych utalentowanych uczennic klas drugich dołączyły niemniej utalentowane z klas pierwszych. Było więc co oglądać i słuchać, a cała uroczystość robiła wrażenie swoim profesjonalizmem i zaangażowaniem.

Zdjęcia z obchodów dostępne są w galerii.

PS. Uroczystość przygotowała młodzież pod kierunkiem pani Romany Rusek i pani Katarzyny Gadowskiej.

/PS/