Nowe możliwości dla turystów

Nowe możliwości dla turystów

12 czerwca zostało podpisane porozumienie między ZSECh (reprezentowanym przez panią dyrektor Renatę Bębenek) a Małopolską Organizacją Turystyczną (reprezentowaną przez pana dyrektora biura Pawła Mierniczaka). Dzięki niemu uczniowie klas o profilu technik obsługi turystycznej będą mogli odbywać praktyki i szkolenia w oddziałach organizacji oraz punktach informacji turystycznej. Zdobędą dzięki temu przydatną wiedzę, umiejętności i doświadczenia, niezbędne w tym zawodzie.